Stanowiska w Badaniach Klinicznych – Clinical Research Trainee

Clinical Research Trainee

Będąc na tym stanowisku do Twoich pierwszych obowiązków należy odbycie wszystkich odpowiednich szkoleń umożliwiających późniejszą pracę z dokumentacją badania klinicznego. Jako CRT musisz również współpracować z m.in. CTA, CTL – będąc pod ścisłym nadzorem planować, inicjować i monitorować wizyty (zgodnie z obowiązującymi zasadami GMP i zakresem działań wymienionych w kontrakcie). Ścisły nadzór będzie również Ci towarzyszył przy ocenie jakości działań w miejscu prowadzenia w kontekście prawidłowej realizacji protokołu i przestrzegania obowiązujących przepisów, przy dbaniu o komunikację z miejscem prowadzenia badań klinicznych w celu zarządzania bieżącymi oczekiwaniami i problemami, przy śledzeniu  postępów poszczególnych badań, kontrola statusów wniosków rejestracyjnych oraz przy tworzeniu i zarządzaniu dokumentacją dotyczącą zarządzania miejscem prowadzenia badania, kontrolowanie wizyt itp..

Wynagrodzenie zależy od doświadczenia oraz umiejętności osoby zatrudnionej. Doświadczenie nie jest wymagane, jednakże jeżeli chcesz zacząć pracę jako CRT musisz być absolwentem lub studentem ostatnich lat kierunków medycznych (ewentualnie: wykształcenie w innej dziedzinie uzupełnione szkoleniami i doświadczeniem). Musisz znać podstawową znajomość zasad GMP i wytycznych ICH oraz biegle posługiwać się komputerem i pakietami biurowymi, również ważna jest  bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Jednak wymagania to nie wszystko. To stanowisko jest skierowane dla osób o bardzo dobrych umiejętnościach organizacyjnych, dobrze radzących sobie w rozwiązywaniu problemów. Wymagane jest także umiejętne zarządzanie czasem i wyznaczanie priorytetów, a także łatwość w nawiązywaniu relacji ze współpracownikami oraz osobami z zewnątrz.

Praca jako Clinical Reserch Trainee to praca przede wszystkim biurowa.

Sprawdź również opisy innych stanowisk