Stanowiska w Badaniach Klinicznych – Clinical Trail Assistant/ Associate

Clinical Trail Assistant/ Associate

CTA to stanowisko, na które możesz awansować pracując wcześniej jako Clinical Research Trainee. Podobnym stanowiskiem do CTA jest Clinical Research Coordinator, równiża jednak polega na tym, że CTA zajmuje się obsługą administracyjną badania klinicznego od strony sponsora, a CRC bardziej od strony ośrodka prowadzącego badanie.

Do obowiązków osoby na stanowisku Clinical Trail Assistant należy pomoc w przygotowaniu i utrzymywaniu dokumentacji dotyczącej konkretnych badań, robienie tłumaczeń medycznych, śledzenie i porządkowanie na bieżąco danych, pomoc w czynnościach administracyjnych takich jak czuwanie nad przestrzeganiem wymogów administracyjnych. Będąc CTA ważnym jest komunikowanie się z osobami z zewnątrz, wspomaganie pracy CTL i CRA, kontrolowanie wywiązywania się z harmonogramu działań miejsc prowadzenia badania (kontrola compliance), wsparcie zespołu klinicznego w zakresie przygotowania, obsługi, dystrybucji, archiwizacji dokumentacji klinicznej i raportów zgodnie z zakresem prac i standardowymi procedurami operacyjnymi, pomoc w okresowym przeglądzie plików badań pod kątem dokładności i kompletności. CTL będzie od Ciebie oczekiwało pomocy w przygotowaniu, obsłudze i dystrybucji materiałów do badań klinicznych. Również ważna będzie pomoc w  kontroli i zarządzaniu Kartami Obserwacji Klinicznej (CRF), oraz zapytaniami i przepływem danych klinicznych. Będziesz osobą kontaktową dla całego zespołu klinicznego, CTA obsługuje korespondencję oraz dokumentację.

Aby zacząć pracę jako Clinical Trail Associate/ Assistant musisz koniecznie mieć wykształcenie wyższe medyczne (lekarski, farmacja, pielęgniarstwo), znać doskonale język angielski, biegle obsługiwać komputer i pakiety biurowe Office oraz znać zasady GMP i wytyczne ICH. Poza tym, osoba na tym stanowisku powinna mieć nienaganne umiejętności organizacyjne i efektywnie zarządzać czasem. Dbać o szczegóły i dokładność pracy oraz bezproblemowo nawiązywać i utrzymywać efektywne relacje. Jest to praca głównie biurowa, ale bierze się udział także w m.in. wizytach monitorujących. Mile widziane są skończone kursy z zakresu znajomości wytycznych ICH, GMP, wiedza z zakresu ICF, CRF. Czasem dodatkowym atutem są studia podyplomowe z badań klinicznych.

Wynagrodzenie, które możesz się spodziewać jest na poziomie od 6 do 8 tysięcy złotych.

 

Sprawdź również opisy innych stanowisk