Miesiąc: październik 2021

Dział Medyczny niejedno ma imię… – #insider_talk z Ingą Ścibiorek

  Dział Medyczny w Polsce niejedno ma imię i niejedną strukturę. O pracy, obowiązkach i wyzwaniach opowie Inga Ścibiorek, Specjalista Pharmacovigilance w firmie Boehringer Ingelheim. Na początku chciałabym Cię zapytać o Twoją ścieżkę kariery. Czy jest to Twoja pierwsza praca w firmie farmaceutycznej? Nie jest to moja pierwsza praca. Zaczynałam swoją ścieżkę kariery od stażu …

Dział Medyczny niejedno ma imię… – #insider_talk z Ingą Ścibiorek Read More »

market access

Kilka wskazówek nt. pracy w Market Access – #insider_talk z Aleksandrą Zawodnik

  W kolejnym wywiadzie z cyklu #insider_talk mamy przyjemność gościć Aleksandrę Zawodnik – absolwentkę farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a obecnie Market Access Manager w międzynarodowej firmie farmaceutycznej – Boehringer Ingelheim. W wywiadzie przeczytacie o kilku praktycznych wskazówkach, które mogą ułatwić Wam stawianie pierwszych kroków na ścieżce rozwoju w tym obszarze. Czy działy Market Access …

Kilka wskazówek nt. pracy w Market Access – #insider_talk z Aleksandrą Zawodnik Read More »

hta

HTA (Health Technology Assessment) – Ocena Technologii Medycznych

HTA, czyli Ocena Technologii Medycznych (ang. Health Technology Assessment) – weryfikacja technologii medycznych w oparciu o dowody mówiące o jej skuteczności, bezpieczeństwie i opłacalności. Rolą tej dziedziny jest bycie łącznikiem pomiędzy merytoryczną wiedzą spisaną w postaci rzetelnych artykułów naukowych, a działaniami podejmowanymi na arenie międzynarodowej. Ta metodologia stosowana jest w Polsce obowiązkowo przy podejmowaniu decyzji …

HTA (Health Technology Assessment) – Ocena Technologii Medycznych Read More »

wniosek refundacyjny

Wniosek refundacyjny

Wniosek refundacyjny to dokumentacja, jaką składa wnioskodawca (podmiot odpowiedzialny) do Ministerstwa Zdrowia celem ubiegania się o refundację swojego produktu. Taki wniosek powinien zawierać: propozycję ceny i warunków refundacji, ceny leku w innych krajach EU i EFTA, propozycję refundowanego wskazania/projekt programu lekowego, kopię decyzji dopuszczenia do obrotu, informacje o ochronie patentowej i wyłączności rynkowej, analizy farmakoekonomiczne, …

Wniosek refundacyjny Read More »

rdtl

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL)

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) jest to proces uzyskania zgody na rozpoczęcie leczenia pacjentów, dla których wyczerpano wszystkie dostępne na rynku opcje terapii farmakologicznej finansowanej ze środków publicznych. Leki finansowane w ramach RDTL są dostępne bezpłatnie dla pacjentów, a ich koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Kto może złożyć wniosek o RDTL? Taki wniosek dla …

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) Read More »

import docelowy

Import docelowy

Import docelowy to proces sprowadzania z innego kraju produktu leczniczego lub środku spożywczego specjalnego przeznaczenia, który nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce, a jest niezbędny do ratowania zdrowia lub życia pacjenta. Jakie produkty można sprowadzić w ramach importu docelowego? W ramach importu docelowego można sprowadzić produkty lecznicze w kilku sytuacjach, przedstawionych poniżej: kiedy są …

Import docelowy Read More »

programy lekowe

Programy lekowe

Programy lekowe jest to rodzaj świadczenia gwarantowanego. Projekty te wykorzystują leczenie z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są dofinansowywane w ramach jakichkolwiek świadczeń gwarantowanych. O włączenie danego pacjenta do programu ubiega się uprawniony lekarz. Leczenie obejmuje jednak ściśle określoną grupę osób, w oparciu o ustalone kryteria. Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do programów lekowych …

Programy lekowe Read More »

refundacja

Refundacja

Refundacja jest to proces, w wyniku którego całkowity lub częściowy koszt nabycia przez pacjenta produktów, takich jak: leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne) jest pokrywany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Możesz kupić leki taniej, w ramach refundacji w aptekach, które podpisały umowę z NFZ. Jakie produkty są refundowane? Refundację możesz uzyskać na konkretny …

Refundacja Read More »

Finał VIII edycji Liderzy Ochrony Zdrowia

Po prawie dwóch miesiącach kończy się VIII edycja Liderów Ochrony Zdrowia. To jeden z flagowych programów Fundacji im. Lesława A. Pagi skierowany do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z sektorem ochrony zdrowia i farmacji. Program Liderzy Ochrony Zdrowia łączy środowisko naukowe z biznesem w czasach, gdy programy edukacji wyższej nie zawsze nadążają za dynamicznie …

Finał VIII edycji Liderzy Ochrony Zdrowia Read More »