fbpx

Asystent w dziale Drug Safety/Pharmacovigilance – Stanowiska przy Monitorowaniu Działań Niepożądanych Leków

Asystent w dziale Drug SafetyPharmacovigilance

Czym jest Pharmacovigilance?

Określenie pharmacovigilance to termin używany zamiennie z wyrażeniem monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Pochodzi od greckiego słowa pharmakon (lek) i łacińskiego czasownika vigilare (zachować czujność).  Pojęcie to jest definiowane jako nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii poprzez monitorowanie, oznacza to ciągłe zbieranie informacji na temat niepożądanych działań produktów leczniczych. Nadzór nad działaniami niepożądanymi produktów leczniczych dotyczy leków, które zostały dopuszczone do obrotu, czyli są zarejestrowane na rynku i dostępne dla pacjentów.

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation, WHO) ma nieco inaczej zdefiniowane pojęcie pharmacovigilance. Według Światowej Organizacji Zdrowia w monitorowanie niepożądanych działań wchodzą badania naukowe oraz działania powiązane z wykrywaniem i oceną, zrozumieniem oraz zapobieganiem działaniom niepożądanym lub innym problemom związanym z lekami.

Asystent w dziale Drug Safety/Pharmacovigilance

Obowiązkami asystenta jest administracja działu, archiwizacja dokumentów i plików, uzupełnianie systemów lokalnych i baz danych, rezerwacja sal, rozliczanie faktur, składanie raportów do organów kontroli leków w Polsce (URPL) zgodnie z przepisami lokalnymi, oraz wprowadzanie danych dotyczących badań klinicznych do lokalnej bazy działu Drug Safety i Regulatory.

asystent pharmacovigilance

Aby dostać stanowisko asystenta, wymagane jest wykształcenie wyższe, znajomość na wysokim poziomie w mowie i piśmie języka angielskiego oraz znajomość MS Office. Dodatkowo ważna jest umiejętność planowania i prioretyzacji zadań, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość na ludzi i współpracę z nimi,  doskonałe zdolności interpersonalne i organizacyjne oraz systematyczność i dokładność w pracy.

Wielu pracodawców ceni sobie wcześniejsze doświadczenie w obszarze administracji.

Po więcej interesujących informacji zajrzyj na naszego bloga

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn