Randomizacja

Randomizacja jest to metoda losowego rozdziału osób pomiędzy grupę badaną i grupę kontrolną. Umożliwia ona równomierny podział czynników zakłócających pomiędzy grupy, aby zapewnić im, jak…