fbpx

poradnik

re-rejestracja leku

Re-rejestracja leku

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydawane jest na 5 lat. Pozwolenie to może zostać przedłużone na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Okres ważności pozwolenia może

Czytaj więcej »