fbpx

Prawo pracy – poznaj swoje podstawowe prawa #1

prawo pracy

Planujesz podpisać umowę o pracę lub umowę o dzieło? Boisz się, że zostaniesz zwolniony? Może zastanawiasz się czy po urlopie macierzyńskim pracodawca ma prawo Cię zwolnić?

Zapraszamy do 1. z 4 artykułów wyjaśniających prawo pracy, który został opracowany przez naszego eksperta –  Monikę Bartwicką –  prawnika specjalizującego się w prawie farmaceutycznym i medycznym. Od ponad 10 lat związana z branżą farmaceutyczną.

1.UMOWA ZLECENIE I UMOWA O DZIEŁO – BEZPIECZNE FORMY ZATRUDNIENIA?

Umowa zlecenia ( art 734 k.c.) i umowa o dzieło ( art 627 k.c.)to umowy regulowane w kodeksie cywilnym, które różnią się przedmiotem wykonania. Umowa zlecenia polega na wykonywaniu wskazanych przez zleceniodawcę czynności, gdzie skutek czynności nie jest przesłanką wiążącą – jest to umowa tzw. starannego działania, jej przedmiotem jest staranne działanie. Z kolei umowa o dzieło, to umowa rezultatu, gdzie liczy się osiągnięcie/ wykonanie określonego dzieła, za które po jego odebraniu, należy się wynagrodzenie.

W przypadku umów cywilnoprawnych należy pamiętać o ograniczeniu jakim jest wyczerpanie znamion stosunku pracy- umowy cywilne nie mogą być substytutem umów o pracę.

2.KOGO I KIEDY NIE MOŻNA ZWOLNIĆ?

Wypowiedzenie umowy o pracę (nie dotyczy porozumienia stron) nie może nastąpić w sytuacji kiedy:

  • pracownik pozostaje w okresie przedemerytalnym tj .brakuje mu nie więcej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia u tego pracodawcy umożliwia mu zyskanie prawa do emerytury z racji osiągnięcia określonego wieku;
  • w czasie urlopu, a także innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. podczas zwolnienia lekarskiego, opieki nad dzieckiem urlopu okolicznościowego ),
  • pracownica jest w ciąży, w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim rodzicielskim lub urlopie wychowawczym.

3.URLOP WYPOCZYNKOWY – ILE DNI I KOMU PRZYSŁUGUJE?

Art. 154 § 1 kodeksu pracy określa wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki odnosi się do pracowników zatrudnionych  w pełnym wymiarze czasu pracy, który uzależniony jest od stażu pracy i wykształcenia pracownika, i wynosi:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Należy pamiętać, że prawo do urlopu jest jednym z podstawowych praw pracowniczych, które jest niezbywalne.

4.CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO?

Zatrudnienie na umowę tymczasową regulowane jest kodeksem pracy, i draft umowy zawiera, te same elementy istotne co umowa o pracę tj. termin, miejsce wykonywania pracy, strony umowy, wynagrodzenie, sposób rozwiązania itp. Zatrudnienie na umowę tymczasową różni się od umowy o pracę:

  • okresem na jaki umowa zostaje zawarta,
  • wymiarem urlopu
  • okresem wypowiedzenia

 

 

AUTOR:
Monika Bartwicka
Prawnik specjalizujący się w prawie farmaceutycznym i medycznym. Od ponad 10 lat związana z branżą farmaceutyczną. Absolwentka studium doktorskiego. Wykładowca akademicki. Uczestniczyła jako prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego.

prawo pracy

Cykl artykułów z prawem pracy powstał we współpracy z PML group.

Łączymy farmację, medycynę i prawo. Chcemy, aby polski rynek medyczny rozwijał się dynamicznie i dostarczał pacjentom oraz przedstawicielom zawodów medycznych niezbędne informacje, narzędzia i technologie, by spełniać swój cel: pomaganie pacjentom. Poznaj nasze projekty na http://pmlgroup.eu

Przeczytaj tutaj następne części artykułu wyjaśniającego prawo pracy:

część 2

część 3

część 4

Pamiętajcie o obserwowaniu naszej strony na Facebooku, by być na bieżąco ze wszystkimi dodawanymi materiałami!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn