fbpx

Prawo pracy – poznaj swoje podstawowe prawa #2

prawo pracy

Planujesz podpisać umowę o pracę lub umowę o dzieło? Boisz się, że zostaniesz zwolniony? Może zastanawiasz się czy po urlopie macierzyńskim pracodawca ma prawo Cię zwolnić?

Zapraszamy do drugiego artykułu wyjaśniającego prawo pracy. Sprawdźcie sami, czego jeszcze nie wiedzieliście!

1.ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

2.OD CZEGO UZALEŻNIONY JEST OKRES WYPOWIEDZENIA NA UMOWIE O PRACĘ?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę uzależniony jest od stażu pracy u danego pracodawcy, a także  od rodzaju zawartej umowy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

3.POWRÓT DO PRACY PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM, RODZICIELSKIM I WYCHOWAWCZYM

Pracownica wracająca do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim jest objęta ochroną zatrudnienia, co znajduje potwierdzenie w kodeksie pracy.  Prawo,  zapewnia pracownikowi gwarancje powrotu do pracy, co potwierdza art.183(2) k.p., który stanowi, że pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Ochrona zatrudnienia obowiązuje także po powrocie z urlopu wychowawczego. Prawo pracy, reguluję kwestię  powrotu do pracy pracowników (bo także ojciec ma prawo korzystać z części urlopów związanych z rodzicielstwem).  Pracodawca ma obowiązek dopuszczenia do pracy, na zajmowanym stanowisku lub równorzędnym co do wynagrodzenia i zakresu pracy- to ochrona przed zdegradowaniem po powrocie do pracy.

4.ZWOLNIENIE LEKARSKIE W CIĄŻY

Prawo do korzystania z zasiłku chorobowego, uzależnione jest od formy zatrudnienia. Biorąc za przykład zatrudnienie na umowę o pracę kobiecie w ciąży przysługuje 270 dni zwolnienia lekarskiego. W zależności od formy zatrudnienia, czy jest to umowa o pracę, zlecenie czy też dzieło, sytuacja nieco się różni. Prawo do zasiłku chorobowego uzależnione jest bowiem od tego, czy kobieta posiada ubezpieczenie chorobowe przez określony czas. Zasiłek chorobowy przypadający w okresie ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, co w przypadku pracowników zasadniczo odpowiada kwocie 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia.

 

5.JAKIE PRAWA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM MA PRACOWNIK?

Przede wszystkim rozpoczynając analizę praw pracowniczych podczas zwolnienia lekarskiego, należy zauważyć, że pracownik ma także szeregu obowiązków związanych z korzystaniem ze zwolnienia lekarskiego. Przede wszystkim zobowiązany do poinformowania pracodawcy o swojej i nieobecności, Nie jest zobowiązany do poinformowania go osobiście , jednak w sposób zwyczajowo przyjęty- mail, telefon. Ma na to 2 dni. Co od dostarczenia zwolnienia lekarskiego – jest to okres 7 dni.

Przede wszystkim podczas zwolnienia lekarskiego pracodawca nie może zwolnic pracownika ( pomijając porozumienie stron). Pracownik ma prawo do wykorzystania w pełni przysługującemu mu okresu zwolnienia lekarskiego a także do korzystania w razie konieczności z innych świadczeń w tym świadczenia rehabilitacyjnego.

 

AUTOR:
Monika Bartwicka
Prawnik specjalizujący się w prawie farmaceutycznym i medycznym. Od ponad 10 lat związana z branżą farmaceutyczną. Absolwentka studium doktorskiego. Wykładowca akademicki. Uczestniczyła jako prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego.

prawo pracy

Cykl artykułów z prawem pracy powstał we współpracy z PML group.

Łączymy farmację, medycynę i prawo. Chcemy, aby polski rynek medyczny rozwijał się dynamicznie i dostarczał pacjentom oraz przedstawicielom zawodów medycznych niezbędne informacje, narzędzia i technologie, by spełniać swój cel: pomaganie pacjentom. Poznaj nasze projekty na http://pmlgroup.eu

Przeczytaj tutaj inne części artykułu wyjaśniającego prawo pracy:

część 1

część 3

część 4

Trzecia część artykułu z podstawowymi Prawami Pracy, już w kolejny poniedziałek 18 marca.
Pamiętajcie o obserwowaniu naszej strony na Facebooku, by być na bieżąco ze wszystkimi dodawanymi materiałami!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn