fbpx

Prawo pracy – poznaj swoje podstawowe prawa #4

prawo pracy

Planujesz podpisać umowę o pracę lub umowę o dzieło? Boisz się, że zostaniesz zwolniony? Może zastanawiasz się czy po urlopie macierzyńskim pracodawca ma prawo Cię zwolnić?

Zapraszamy do ostatniego już artykułu wyjaśniającego prawo pracy. Sprawdźcie sami, czego jeszcze nie wiedzieliście!

1.JESTEM W CIĄŻY. CZY PRACODAWCA MOŻE MNIE ZWOLNIĆ?

Kodeks pracy definiuje dwie sytuacje kiedy pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę kobiecie w ciąży.

  1. Kiedy firma ogłasza likwidację lub upadłość
  2. Kiedy pracownica dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych lub kiedy popełniła przestępstwo niepozwalające jej na dalsze wykonywanie tych obowiązków.

2.CZY NAGANA ZOSTANIE UMIESZCZONA NA ŚWIADECTWIE PRACY?

Pracodawca nie ma prawa umieścić w świadectwie pracy informacji o karze dyscyplinarnej. Umieszczenie takiej informacji jest bowiem sprzeczne z charakterem kary porządkowej- kary porządkowe po określony czasie ulegają zatarciu. Zakres i treść świadectwa pracy reguluje kodeks pracy w art. 97.

3.CZY PRACODAWCA MA OBOWIĄZEK PRZYWRÓCIĆ KOBIETĘ DO PRACY PO REDUKCJI ETATU W PRZYPADKU CIĄŻY?

Tak, w przypadku kobiet w ciąży stosuję się szczególną ochronę zatrudnienia, z wyjątkami kiedy umowa o pracę zawarta jest na okres  próbny nie  przekraczający  miesiąca.

4.SKRACANIE PRZEZ PRACODAWCĘ OKRESU WYPOWIEDZENIA.

Skrócenie okresu wypowiedzenia pracownikowi możliwe jest jednostronną decyzją pracodawcy jeśli następuję ono z powodu  ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca -art. 361 § 1 Kodeksu pracy.

Strony mogą również wspólnie zdecydować o skróceniu okresu wypowiedzenia- porozumienie stron

 

5.KARA ZA ZŁOŻENIE WYPOWIEDZENIA. CZY TO JEST LEGALNE?

Wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną, dlatego zastosowanie kary wobec pracownika wypowiadającego umowę jest niemożliwe i nieskuteczne.

 

AUTOR:
Monika Bartwicka
Prawnik specjalizujący się w prawie farmaceutycznym i medycznym. Od ponad 10 lat związana z branżą farmaceutyczną. Absolwentka studium doktorskiego. Wykładowca akademicki. Uczestniczyła jako prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego.

prawo pracy

Cykl artykułów z prawem pracy powstał we współpracy z PML group.

Łączymy farmację, medycynę i prawo. Chcemy, aby polski rynek medyczny rozwijał się dynamicznie i dostarczał pacjentom oraz przedstawicielom zawodów medycznych niezbędne informacje, narzędzia i technologie, by spełniać swój cel: pomaganie pacjentom. Poznaj nasze projekty na http://pmlgroup.eu

Przeczytaj tutaj inne części artykułu wyjaśniającego prawo pracy:

część 1

część 2

część 3

Pamiętajcie o obserwowaniu naszej strony na Facebooku, by być na bieżąco ze wszystkimi dodawanymi materiałami!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn