Kursy z Pharmacovigilance 15% taniej z kodem “PV15“, tylko do końca kwietnia

HomeFarmakoekonomika

Farmakoekonomika

Showing 1 - 10 of 16 results
Dla osób zainteresowanych pracą w Ministerstwie Zdrowia czeka wiele stanowisk związanych z refundacją leków. Jedną z takich funkcji jest Specjalista...
Praca w AOTMiT (Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji) może stanowić bardzo ciekawą perspektywę dla osób, posiadających zdolność analitycznego myślenia...
Program zdrowotny stanowią zaplanowane i zamierzone działania z zakresu opieki zdrowotnej, które zostały ocenione jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Działania...
Podczas gdy dotychczasowa terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wywołuje zbyt silne działania niepożądane lub stan pacjenta jest zbyt ciężki, zastosowanie...
Refundacja to proces pokrywania całości lub części kosztów farmakoterapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Żeby lek mógł zostać objęty refundacją, firma...
Ratunkowy dostęp do technologii medycznej w polskim systemie zdrowia posiada dość negatywny wydźwięk. Z jednej strony jest to spowodowane faktem,...
Leki refundowane to grupa dopuszczonych do obrotu preparatów leczniczych, które mogą być sprzedawane za obniżoną ceną lub wydawane pacjentom nieodpłatnie....
Analiza wpływu na budżet (ang. budget impact analysis, BIA) wchodzi w skład pełnego wniosku refundacyjnego (wraz z analizą ekonomiczną i...
Analiza kliniczna (ang. relative efficacy/effectiveness assessment, REA) jest rodzajem analizy wchodzącej w skład raportu HTA. Jej głównym zadaniem jest ocena...
Analiza ekonomiczna ma na celu porównanie technologii medycznej pod względem kosztów i wyników zdrowotnych z odpowiednimi komparatorami, wyznaczonymi w trakcie...