Co powinna zawierać umowa pracownika tymczasowego?

Zatrudnienie na umowę tymczasową regulowane jest kodeksem pracy, i draft umowy zawiera, te same elementy istotne co umowa o pracę tj. termin, miejsce wykonywania pracy, strony umowy, wynagrodzenie, sposób rozwiązania itp. Zatrudnienie na umowę tymczasową różni się od umowy o pracę:

  • okresem na jaki umowa zostaje zawarta,

  • wymiarem urlopu

  • okresem wypowiedzenia

AUTOR:
Monika Bartwicka
Prawnik specjalizujący się w prawie farmaceutycznym i medycznym. Od ponad 10 lat związana z branżą farmaceutyczną. Absolwentka studium doktorskiego. Wykładowca akademicki. Uczestniczyła jako prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego.

Cykl artykułów z prawem pracy powstał we współpracy z PML group.

Łączymy farmację, medycynę i prawo. Chcemy, aby polski rynek medyczny rozwijał się dynamicznie i dostarczał pacjentom oraz przedstawicielom zawodów medycznych niezbędne informacje, narzędzia i technologie, by spełniać swój cel: pomaganie pacjentom. Poznaj nasze projekty na http://pmlgroup.eu