kurs on-line z imiennym certyfikatem

Evidence Based Medicine
w teorii i praktyce

prowadzący:
prof. dr hab. Małgorzata Bała
mgr farm. Konrad Tuszyński

Cena kursu: 890 zł

Dowiedz się więcej:

Dlaczego warto wykupić kurs?

Dowiesz się, czym jest Evidence Based Medicine

Poznasz pojęcia, miary, aspekty, na które nalezy zwrócić uwagę zapoznając się z publikacjami naukowymi

Dowiesz się jak weryfikować wiarygodność danych naukowych

Będziesz wiedzieć, jak krytycznie spojrzeć na dane naukowe i zweryfikować, czy można im ufać

Dowiesz się, jak rozumieć dane i wyciągać wnioski

Dowiesz się jak rozumieć wyniki badań, unikać nadinterpretacji, nie paść ofiarą cherrypickingu czy manipulacji.

Dowiesz się jak interpretować wytyczne postępowania klinicznego

Dowiesz się, jak powinny być opracowane oraz jak rozumieć wytyczne postępowania klinicznego

Poznasz miary stosowane opisie badań

Dowiesz się, co w praktyce oznaczają miary stosowane w opisie wyników badań, jak je interpretować i stosować w praktyce

Dowiesz się gdzie i jak szukać wiarygodnych informacji

Dowiesz się gdzie szukać i jak efektywnie dotrzeć do wiarygodnej informacji na dany temat

Jak wygląda kurs?

1500+ użytkowników platformy Kariera w Farmacji docenia:

Wygląd wybranych lekcji na platformie:

Zdecydowany, aby zdobyć unikatową wiedzę?

wykup dostęp i zdobądź imienny certyfikat

Kto skorzysta z kursu?

Pracownicy działów medycznych firm farmaceutycznych

Kurs pomoże w weryfikacji wiarygodności danych z publikacji medycznych oraz poprawnej interpretacji danych.

Medical Writers (osoby piszące treści do pacjentów i profesjonalistów)

Kurs pomoże w krytycznie spojrzeć na jakość danych i ocenić ich wiarygodności. Wesprze w poprawnym rozumieniu wyników badań i wyciąganiu wniosków.

Pracownicy działów marketingu

Kurs pomoże ocenić wiarygodność danych medycznych oraz dostarczy wiedzy, by unikać najczęstszych nadinterpretacji czy manipulacji. Pomoże w pracy z dostawcami merytorycznych treści.

Lekarze, farmaceuci i inni profesjonaliści medyczni

Kurs pomoże w lepszym zrozumieniu informacji z danych naukowych, w tym dostarczy wskażówek, w jaki sposób weryfikować hipotezy i podejmować na bazie danych decyzje kliniczne.

Doktoranci i magistranci kierunków medycznych

Kurs dostarczy wiedzy, w jaki sposób selekcjonować dane i ocenić wiarygodność publikacji naukowych, wskazówek gdzie szukać wiarygodnych informacji oraz jakie wnioski można wyciągać na ich podstawie.

Pracownicy naukowi na uczelniach medycznych

Kurs dostarczy wiedzy o metodologii oceny jakości publikacji naukowych, pomoże w lepszym rozumieniu danych i wyciąganiu wniosków oraz przydatny będzie w codziennej pracy naukowej.

Osoby pracujące w HTA

Kurs nada kontekst temu, w jaki sposób ocenia się jakość danych medycznych i pomoże w krytycznym ich analizowaniu i wyciąganiu na ich podstawie wniosków.

Pracownicy administracji publicznej, URPL i AOTMiT

Kurs pomoże w ocenie wiarygodności i wyciąganiu wniosków na podstawie danych naukowych oraz dostarczy wskazówek jak i gdzie szukać wiarygodnych informacji.

Blogerzy medyczni

Kurs pomoże w unikaniu najczęstszych pomyłek czy nadinterpretacji wyników badań naukowych i pomoże w ocenie wiarygodności informacji dostępnych na dany temat.

Więcej o kursie

Czym jest ten kurs?

Kurs EBM w teorii i praktyce pozwoli Ci na sprawne poruszanie się w literaturze medycznej. Dzięki wiedzy w nim zawartej samodzielnie zanalizujesz dostępne publikacje naukowe, wyciągniesz własne wnioski i dowiesz się, jak w swojej pracy wykorzystywać ideę medycyny opartej na faktach. Samodzielne wartościowanie badań to trudna sztuka i niestety łatwo w tym względzie o nadinterpretacje i manipulacje. Jeśli nie chcesz paść ofiarą cherry pickingu i dowodów anegdotycznych, a jednocześnie chcesz umieć uzasadnić swoje decyzje zawodowe w oparciu o obiektywne dane kliniczne, a nie przekonania i stare schematy – ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Dlaczego warto go kupić?

Samodzielne wartościowanie badań to trudna sztuka i niestety łatwo w tym względzie o nadinterpretacje i manipulacje. Wiele na ten temat pokazała pandemia COVID-19. Łatwo jest paść ofiarą oszustwa, zatajenia części informacji, wskazania badań komórkowych, jakby miały wartość badań klinicznych (np. amantadyna w przypadku COVID-19). Znajomość EBM to już "wyższa szkoła jazdy" bycia medykiem. Dzięki temu kursowi można wejść na poziom eksperta i podejmować decyzje oparte o rzetelne informacje naukowe.

Co wyróżnia ten kurs?

Jedyny kurs w języku polskim o analizowaniu literatury naukowej dla osób, które nie zajmują się tym zawodowo. Uczestnik przed kursem nie musi posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy, ze względu na to, że wszystkie informacje przedstawione są od podstaw.

Wykup dostęp do kursu

zdobywaj nową wiedzę i umiejętności

Poznaj szkoleniowców

prof. dr hab. Małgorzata Bała

Od ponad 20 lat zajmuję się zagadnieniami evidence based medicine i zastosowaniem tego podejścia w praktyce. 

Dr hab. Małgorzata Bała pełni obowiązki Kierownika Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz jest Kierownikiem Ośrodka Przeglądów Systematycznych-Polskiej Filii Cochrane.

Uczy studentów i praktyków podejścia evidence based medicine, czyli podejmowania decyzji na podstawie danych naukowych. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth.

Z Cochrane współpracuje od 2000 roku, jest autorką i współautorką kilku przeglądów Cochrane. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół Evidence Based Medicine, szczególnie przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnych interwencji

mgr farm. Konrad Tuszyński

Dyrektor ds. naukowych 3PG. Na co dzień zajmuje się nadzorowaniem i tworzeniem treści edukacyjnych dla farmaceutów oraz na zlecenie firm farmaceutycznych. 

Współtwórca i Redaktor Naukowy Wydawnictwa Farmaceutycznego, wydawcy  ponad 50 podręczników dla profesjonalistów medycznych, w tym serii podręczników dla farmaceutów Vademecum Farmaceutyczne. Nadzoruje jakość tworzonych publikacji, czyli tworzy wytyczne i ocenia merytorycznie pracę 40-osobowego zespołu redaktorskiego. 

W swojej pracy “walczy” z niską jakością treści na tematy medyczne. Wśród głównych powodów, prowadzących do powstania takich treści Konrad wymienia brak krytycznego spojrzenia na dostępne na rynku źródła wiedzy i brak wiedzy, w jaki sposób interpretować dostępne dane. Kurs Evidence Based Medicine ma dostarczyć wiedzy i narzędzi, by nie popełniać tych błędów.  

Co otrzymasz w cenie kursu?

Dostęp bez ograniczeń na rok

Możesz korzystać z platformy i wracać do dowolnych treści przez rok od momentu zakupu kursu.

Ponad 4 godziny materiałów wideo

W kursie znajdziesz ponad 4 godziny materiałów wideo, gdzie eksperci dzielą się wiedzą i omawiają zagadnienia na konkretnych przykładach.

Testy i ćwiczenia praktyczne ugruntowujące wiedzę

Kurs to nie tylko teoria - zaprezentowaną wiedzę ugruntujesz dzięki praktycznym przykładom, testom wiedzy czy lekcjom ćwiczeniowym, w czasie których wykładowca pokazuje krok po kroku konkretne zagadnienia.

Imienny certyfikat ze znakiem jakości MSUES

Spełniliśmy wyśrubowane standardy szkolenia osób dorosłych, dzięki czemu otrzymasz imiennycertyfikat ze znakiem jakości MSUES.

Fakturę w momencie zakupu

Podczas zakupu podaj dane, a faktura zostanie dla ciebie wygenerowania w momencie zakupu. Skontaktuj się na kontakt@karierawfarmacji, a wystawimy proformę do klasycznej płatności.

Certyfikat

Po zakończeniu kursu otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający zdobyte przez Ciebie kompetencje. Certyfikat wyszczególnia wiedzę, dokumenty, procedury i umiejętności, jakie poznasz i zdobędziesz w czasie kursu.

Certyfikat pobierzesz na platformie w wersji polskiej lub po kontakcie bezpośrednim w wersji angielskiej.

Certyfikat opatrzony jest znakiem jakości MSUES, którego wymagania spełniają nasze kursy.

Ucz się w wygodny dla siebie sposób

dzięki kursom na platformie Kariera w Farmacji

Plan kursu

Część I: Wprowadzenie do tematyki EBM.

Zakres realizowanych tematów:
Idea EBM,
Historia EBM,
EBM a praktyka,
PICO i rodzaje punktów końcowych.

Część II: Typy publikacji naukowych.

Zakres realizowanych tematów:
Praca oryginalna,
Przegląd systematyczny i metaanaliza,
Przegląd Cochrane,
Przegląd narracyjny,
Editorial,
Doniesienie konferencyjne.

Część III: Rodzaje badań pierwotnych a ich wiarygodność w kontekście leczenia.

Zakres realizowanych tematów:
Case report,
Case series,
Badanie kohortowe,
Badanie kliniczno-kontrolne,
Badanie kliniczne z randomizacją (RCT).  

Część IV: Ocena badania dotyczącego leczenia.

Zakres realizowanych tematów:
Randomizacja,
Błąd systematyczny (bias),
Zaślepienie, 
Analiza ITT,
Utrata pacjentów z badania. 

Część V: Przegląd systematyczny i metaanaliza - wiarygodność i interpretacja wyników.

Zakres realizowanych tematów:
Analiza i interpretacja wyników badania,
Ryzyko i różnica ryzyka,
Ryzyko względne (RR),
Względne zmniejszenie ryzyka (RRR),
Bezwzględna różnica ryzyka (ARR),
Hazard względny (HR),
Iloraz szans (OR),
NNT,
NNH,
95% CI.

Część VI: Wytyczne postępowania klinicznego.

Zakres realizowanych tematów:
Wiarygodne wytyczne,
Korzystanie z wytycznych,
Siła rekomendacji i poziom wiarygodności,
Istotność statystyczna a istotność kliniczna.

Część VII: Przegląd systematyczny i metaanaliza – wiarygodność i interpretacja wyników.

Przegląd baz,
Operatory,
Epistemonikos (przeglądy systematyczne), Cochrane (przeglądy systematyczne),
PubMed,
Google Scholar,
Trip,
Clinical Trials.gov.

Przejdź przez lekcje w swoim tempie

dzięki kursom na platformie Kariera w Farmacji

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik szkolenia będzie wiedział:

• czym jest EBM i jej historię,
• czym jest „piramida” EBM,
• co oznaczają różne terminy, którymi określane są badania (randomizacja, zaślepienie i inne),
• gdzie szukać publikacji.

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia będzie umiał:

• odróżnić badania wysokiej jakości od tych niskiej jakości,
• samodzielnie wyciągać wnioski z badań,
• uzasadnić swoje decyzje zawodowe w oparciu o obiektywne dane kliniczne, a nie przekonania i stare schematy,
• odróżnić dowód od dowodu anegdotycznego.