„Farmakampy” – projekt stypendialny dla farmaceutów w celu nabycia i doskonalenia umiejętności klinicznych

Statystyczny pacjent geriatryczny przyjmuje siedem leków jednocześnie. Kontrolowanie działań substancji leczniczych oraz prawidłowy ich dobór skutkuje poszerzeniem efektu terapeutycznego bez ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Jednak! Nierzadko stosowane przez pacjenta leki są nieodpowiednio dobrane i zamiast leczyć, narażają pacjenta na występowanie polekowych działań niepożądanych. Według danych polipragmazja dotyka ponad 80% pacjentów przyjmujących więcej niż 7 leków jednocześnie, nie biorąc pod uwagę dodatkowo przyjmowanych suplementów diety i preparatów ziołowych. Takich pacjentów na polskich oddziałach jest mnóstwo. Aby temu zaradzić, należy zadbać aby na oddziale szpitalnym obecny był farmaceuta kliniczny.

Farmaceuta kliniczny nie tylko wspiera  swoją specjalistyczną wiedzą lekarzy i pielęgniarki, ale również „opiekuje się” farmakoterapią pacjenta. Dodatkowo dokładnie wyjaśnia dawkowanie, drogę podania czy tłumaczy jak prawidłowo przechowywać lek, nie tylko pacjentowi, ale jego rodzinie, opiekunowi czy personelowi fachowemu. Farmaceuta na oddziale to nie odległa przyszłość, ale realna potrzeba rzeczywistości.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w związku z rozwijaniem usługi farmacji klinicznej w swojej jednostce postanowił w tym roku umożliwić studentom farmacji zdobywanie umiejętności klinicznych poprzez odbycie praktyk wakacyjnych obejmujących pracę na oddziałach szpitalnych.

Dzięki wsparciu Dyrektora Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  we Wrocławiu – prof. Dr. hab. Wojciecha Witkiewicza,  przyszli farmaceuci  kliniczni będą mogli zdobywać doświadczenie niezbędne w świadczeniu usługi farmacji klinicznej. Za program rozpoczynającej się z początkiem sierpnia pierwszej edycji „Farmakampów” odpowiada mgr farmacji Kamila Urbańczyk, która zajmuje się wdrażaniem i rozwojem serwisu farmacji klinicznej w tamtejszej jednostce.

Dostrzegając problemy i potrzeby branży farmaceutycznej, do których bez wątpienia zaliczamy kształcenie przyszłych farmaceutów klinicznych, Spółka Urtica dofinansuje te unikalne w skali krajowej staże dla farmaceutów,  pozwalające nabyć i doskonalić umiejętności kliniczne.

Patronat medialny nad realizowanymi praktykami wakacyjnymi objął portal Kariera w Farmacji.

Zachęcamy do udziału we wspólnym wprowadzaniu realnych zmian w farmacji w Polsce, w szczególności w możliwości rozwoju ścieżki zawodowej farmaceuty klinicznego.  Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na http://www.farmakoekonomika.com.pl/farmakampy-projekt-stypendialny-dla-farmaceutow-w-celu-nabycia-i-doskonalenia-umiejetnosci-klinicznych/

 

Źródło: informacja prasowa