Nowość! Kurs “Angielski w badaniach klinicznych” jest już dostępny w ramach ścieżki edukacyjnej – badania kliniczne. Sprawdzam.

0

Brak produktów w koszyku.

0

Brak produktów w koszyku.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Farmakoekonomika i Market Access

Podstawą farmakoekonomiki jest wyznaczenie zależności pomiędzy kosztem farmakoterapii, a uzyskanym efektem zdrowotnym. Choć w Polsce jest to nadal stosunkowo mało popularny kierunek rozwoju zawodowego, to z roku na rok dynamicznie się rozwija i zdobywa coraz większe znaczenie w kontekście zarządzania zasobami w opiece zdrowotnej.
Korzyści wynikające z zastosowania farmakoekonomiki obejmują zrównoważony rozwój systemów opieki zdrowotnej, optymalizację wykorzystania środków finansowych oraz poprawę dostępności do skutecznych terapii, dlatego wprowadzenie tej dziedziny do analizy decyzji terapeutycznych przyczynia się do tworzenia bardziej efektywnych i ekonomicznych strategii leczenia.

Market Access to sektor branży farmaceutycznej zajmujący się refundacją leków, a pricing to wycena produktów leczniczych. Obie te kwestie są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ ustalona cena produktu stanowi istotny element wniosku refundacyjnego.
Sukces finansowy danego leku bardzo często wiąże się z uzyskaniem refundacji na dogodnych warunkach, a wdrożenie efektywnej strategii Market Access przyczynia się do osiągnięcia sukcesu na rynku farmaceutycznym i zapewnienia pacjentom dostępu do innowacyjnych terapii. W związku z tym firmy farmaceutyczne zabiegają o to, aby posiadać jak najlepiej rozwinięte właśnie te działy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie kompendium pojęć, które powinieneś znać przed rozpoczęciem pracy. Znajdziesz tutaj także charakterystykę stanowisk związanych z tym działem.

kursy Sprawdź też nasze

O kursie Kurs, dzięki któremu poznasz słownictwo angielskie w badaniach klinicznych. Omawia słówka z takich obszarów jak: organizacje, wytyczne, instytucje, metody badawcze i badania, role w badaniu, dokumenty, pojęcia i procedury medyczne, pojęcia, definicje badania kliniczne, organizacja pracy, monitorowanie badania, …
Kurs dostępny w ścieżkach edukacyjnych:
Badania kliniczne, Cała platforma
O kursie Kurs, od którego powinieneś zacząć. Skrótowo omawia podstawy prawne, fazy badań klinicznych, informuje o rolach interesariuszy badań klinicznych, określa podstawowe pojęcia, dokumenty. Przydatny na każdym stanowisku w badaniach klinicznych. Chcesz zobaczyć przykładową lekcję? Przejdź do zakładki “program” i …
Kurs dostępny w ścieżkach edukacyjnych:
Badania kliniczne, Cała platforma
Kurs przydatny na stanowisku Asystenta Badań Klinicznych, Clinical Trial Associate, Koordynatora Badań Klinicznych. Omawia podstawy prawne, ścieżki rozwoju oraz wprowadza do czynności wykonywanych na tych stanowiskach w działach badań klinicznych.  Ok 3,5h kursu, 10 modułów, 5 testów. Dostęp: 365 dni. Imienny certyfikat ze znakiem jakości IPI.
Kurs dostępny w ścieżkach edukacyjnych:
Badania kliniczne, Cała platforma
Kurs przydatny na stanowisku Koordynatora Badań Klinicznych, Asystenta Badań Klinicznych, Clinical Trial Associate. Omawia podstawowe informacje na temat badań klinicznych, aktów prawnych, zadań na tym stanowisku oraz możliwych ścieżek kariery. Kurs, od którego warto zacząć rozwój Ok 4h kursu, 9 modułów, 2 testy. Dostęp: 365 dni. Imienny certyfikat ze znakiem...
Kurs dostępny w ścieżkach edukacyjnych:
Badania kliniczne, Cała platforma

Farmakoekonomika i Market Access – pojęcia

Analizy farmakoekonomiczna stanowią nieodłączną część pracy w działach Market Access. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu pracy w tym sektorze branży farmaceutycznej, to poniżej znajdziesz artykuły opisujące podstawowe pojęcia, które warto znać. Dowiesz się z nich, czym jest HTA, AOTMiT, HEOR, Rada Przejrzystości oraz Komisja Ekonomiczna.

Analiza farmakoekonomiczna

Ocena technologii medycznych (ang. health technology assessment) to dziedzina wiedzy, służąca podejmowaniu decyzji opartych na dowodach naukowych w zakresie praktyki klinicznej i polityki zdrowotnej. W skład raportu HTA wchodzą takie analizy jak kliniczna, ekonomiczna oraz wpływu na system ochrony zdrowia.

Analiza ekonomiczna (farmakoekonomiczna) polega na ocenie technologii medycznej (np. leku) pod względem kosztów i efektów zdrowotnych, jakie ze sobą niesie. Charakterystykę wszystkich trzech analiz znajdziesz w poniższych artykułach

Refundacja

Refundacja to proces polegający na finansowaniu (częściowym lub całkowitym) danego leku, wyrobu medycznego lub środka medycznego specjalnego przeznaczenia. W Polsce koszty te ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia. W przebieg procesu refundacyjnego zaangażowanych jest wiele instytucji państwowych m.in. Ministerstwo Zdrowia, NFZ, a także Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Z poniższych artykułów dowiesz się czym różni się program zdrowotny od lekowego oraz co powinien zawierać wniosek refundacyjny.

Praca w farmakoekonomice i Market Access

Firmy HTA

Praca w firmach konsultingowych działających w obszarze farmakoekonomiki, opiera się w głównej mierze na tworzeniu analiz HTA (health technology assessment). Bardzo często spółki farmaceutyczne korzystają z pomocy tych niezależnych firm, w celu uzyskania refundacji produktów leczniczych. Do pracy w firmach HTA poszukiwani są specjaliści z zakresu farmacji, medycyny, zdrowia publicznego, matematyki, statystyki, modelowania ekonomicznego oraz programowania informatycznego.

Market Access

Obecnie trudno wyobrazić sobie innowacyjną firmę farmaceutyczną bez dobrze zorganizowanego działu Market Access, czyli “dostępu do rynku”. Jest to kluczowa struktura, która obejmuje działania mające na celu uzyskanie refundacji sprzedawanych leków czy wyrobów medycznych oraz prowadzenie polityki cenowej produktów refundowanych. Praca w tym sektorze to głównie wnikliwa praca z dokumentacją. Warto zaznaczyć, że od osób w tym sektorze branży farmaceutycznej, bardzo często wymaga się umiejętności analitycznego myślenia oraz znajomości regulacji prawnych zakresu refundacji i rejestracji leków.

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia stanowi organ decyzyjny w sprawie objęcia refundacją danego produktu leczniczego. To właśnie do tej instytucji państwowej firmy farmaceutyczne składają wnioski refundacyjne. W związku z tym trudno się dziwić, że w MZ istnieje wiele stanowisk, na których wymagana jest znajomość prawa refundacyjnego. Z poniższego artykułu dowiesz się kim jest Specjalista ds. analityczno-refundacyjnych oraz jakie wymagania stawia Ministerstwo Zdrowia przed kandydatami ubiegającymi się o to stanowisko.

AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pełni istotną funkcję w procesie udzielania refundacji. To właśnie ta instytucja ocenia analizy załączone do wniosku refundacyjnego i ocenia jego zasadność.  Przy wydawaniu rekomendacji Agencja kieruje się wytycznymi HTA oraz EBM, dlatego ich znajomość jest podstawowym wymaganiem stawianym kandydatom. Poniżej znajdziesz artykuł opisujący stanowisko Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych oraz Wydziale Taryfikacji. Dowiesz się z niego co należy do obowiązków osób pracujących w AOTMiT i jak zdobyć tam pracę

Stanowiska w Market Access

Struktura działów Market Access jest silnie zróżnicowana i zależy od wewnętrznych uwarunkowań firm farmaceutycznych. Może się zdarzyć tak, że cały dział stanowi jedna osoba, która przekazuje informacje Dyrektorowi Generalnemu. W innym wypadku dział Market Access może być połączony z działem Governmental Affairs lub Public Relations. W klasycznej strukturze działu MA możemy wyróżnić takie stanowiska jak:

  • Market Access Specialist,
  • Junior Market Access Manager,
  • Market Access Manager,
  • Market Access Lead (Senior Market Access Manager),
  • Dyrektor działu Market Access.

Zarobki w Market Access

Interesują Cię możliwości pracy w dziale Market Access?

Jeżeli tak, to musisz wiedzieć, że zarobki w tej branży od wielu lat utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Mimo, że ofert pracy w działach Market Access w Europie Środkowej nie ma bardzo wiele, to sytuacja ta dynamicznie się zmienia i coraz więcej firm farmaceutycznych decyduje się na otworzenie takich działów również w Polsce (zwłaszcza w Warszawie).

Na stanowisku Market Access Specialist, czyli stanowisku, od którego najczęściej można rozpocząć swoją przygodę w dziale MA, zarobki wynoszą około 12 000 – 14 000 złotych brutto. Natomiast Market Access Manager, który jest nieco wyżej w hierarchii zatrudnienia, może liczyć już na wynagrodzenie rzędu 22 000 – 34 000 złotych brutto. Warto zwrócić również uwagę, że zarobki w działach Market Access, jak i w całej branży farmaceutycznej pomimo ciągle zmieniającej się sytuacji pandemicznej, pozostają na wysokim poziomie.

Źródło: