Sprawdź najnowszy kurs Monitor Badań Klinicznych w premierze 250 zł taniej!

HomeMarket AccessJak wyglądają działy Market Access?
działy Market Access

Jak wyglądają działy Market Access?

Działy Market Access są bardzo zróżnicowane w zależności od firmy, a także regionu świata. Biorąc pod uwagę, że w Polsce sektor ten dopiero się rozwija, jego struktura wygląda inaczej niż w krajach Europy Zachodniej, takich jak Francja, gdzie już od wielu lat sprawnie funkcjonuje.

Duży wpływ na strukturę i hierarchię działu Market Access ma polityka i wielkość firmy. Może być tak, że cały dział stanowi tylko jedna osoba, która bezpośrednio raportuje do Dyrektora Generalnego. Może zdarzyć się także sytuacja, gdzie jeden Dyrektor odpowiada za kilka działów np. za działy: Market Access, Public Relations i Governmental Affairs.

Jak wyglądają działy Market Access?

Klasyczna struktura działu MA to Dyrektor i zespół liczący kilka osób. Możemy wyróżnić dwa podstawowe modele takiego działu:

  • W pierwszym z nich każdy pracownik jest odpowiedzialny za jedną składową procesu refundacji np. tylko za pricing lub tylko za ocenę technologii medycznych. Taki pracownik wykonuje konkretne zadania dla wszystkich leków, znajdujących się w portfolio firmy we wszystkich obszarach terapeutycznych.
  • W drugim modelu członkowie zespołu mogą być podzieleni obszarami terapeutycznymi lub nawet konkretnymi lekami i w ramach swoich obszarów są odpowiedzialni za wszystkie składowe procesu.

Pomimo że działy Market Access wyglądają różnie w zależności od danej firmy farmaceutycznej, to sens ich istnienia jest podobny – umożliwienie wprowadzenia produktu leczniczego na rynek w jak najdogodniejszej cenie.

Market Access – czy tylko w dużych firmach farmaceutycznych?

Warto zwrócić uwagę, że ocena technologii medycznych, która jest silnie powiązana z sektorem MA, nie występuje jedynie w dużych koncernach farmaceutycznych. W sektorze publicznym jest szeroko wykorzystywana przez Ministerstwo Zdrowia, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast w obszarze prywatnym można wyróżnić firmy farmaceutyczne oraz firmy consultingowe. Dodatkowo są też firmy, specjalizujące się głównie w przygotowaniu analiz HTA, na zlecenie firm farmaceutycznych – najczęściej są to mniejsze, polskie firmy zlokalizowane na terenie Warszawy oraz Krakowa. Firmy outsourcingowe to głównie firmy consultingowe, które świadczą usługi takie, jak analiza rynku, doradztwo czy pomoc przy wyborze strategii refundacyjnej.

Udział działu Market Access w przebiegu procesu refundacyjnego

Po wprowadzeniu wyrobu do obrotu pracownicy działu Market Access podmiotu odpowiedzialnego rozpoczynają pracę nad złożeniem kompletnego wniosku refundacyjnego do Ministerstwa Zdrowia. Pracownicy Ministerstwa sprawdzają poprawność oraz kompletność danego wniosku, a następnie przekazują go do weryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W razie, gdy któraś z jednostek zauważy błędnie wypełniony lub brakujący element wniosku ma prawo odesłać go z powrotem do podmiotu odpowiedzialnego, a dział Market Access ma dokładnie 21 dni na naniesienie niezbędnych poprawek. Jeśli wniosek otrzymał pozytywną rekomendację Prezesa AOTMiT, odsyłany jest do Ministerstwa Zdrowia, a następnie zostaje skierowany do Komisji Ekonomicznej. Po takiej analizie finansowej Ministerstwo wydaje Decyzję Refundacyjną. Całość procesu może trwać 180 dni (+ 60 dni dla programów lekowych). Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z tzw. zabiegu “clock stop” celem uzupełnienia potrzebnych dokumentów ze strony wnioskodawcy.

Jak możemy zauważyć, w pracy w dziale Market Access bardzo ważne jest pilnowanie terminów i skrupulatność, ponieważ już najmniejsze odstępstwo od założonego harmonogramu, może skończyć się odrzuceniem wniosku refundacyjnego.

Podziel się:

Kategorie

Może Cię zainteresować

Osoba pracująca na stanowisku Market Access Lead w znacznej mierze jest odpowiedzialna za koordynację procesów refundacji produktów leczniczych firmy oraz...
Jeżeli jesteś zainteresowany rynkiem farmaceutycznym, uwielbiasz analizować dane i artykuły naukowe to stanowisko może być idealne dla Ciebie! Praca menadżera...
Możliwości rozwoju w Market Access są bardzo szerokie. Jednakże ciężko jest wyróżnić jedną ścieżkę rozwoju w tym sektorze branży farmaceutycznej....