Program zdrowotny

Program zdrowotny stanowią zaplanowane i zamierzone działania z zakresu opieki zdrowotnej, które zostały ocenione jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Działania te umożliwiają osiągnięcie w danym…

Program lekowy

Podczas gdy dotychczasowa terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wywołuje zbyt silne działania niepożądane lub stan pacjenta jest zbyt ciężki, zastosowanie znajdują programy lekowe. Dla wielu…

Wniosek refundacyjny

Refundacja to proces pokrywania całości lub części kosztów farmakoterapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Żeby lek mógł zostać objęty refundacją, firma farmaceutyczna musi przebyć długą drogę…

Refundacja leku

Leki refundowane to grupa dopuszczonych do obrotu preparatów leczniczych, które mogą być sprzedawane za obniżoną ceną lub wydawane pacjentom nieodpłatnie. Leki te znajdują się w…

Analiza kliniczna

Analiza kliniczna (ang. relative efficacy/effectiveness assessment, REA) jest rodzajem analizy wchodzącej w skład raportu HTA. Jej głównym zadaniem jest ocena porównawcza efektywności eksperymentalnej i praktycznej.…

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu porównanie technologii medycznej pod względem kosztów i wyników zdrowotnych z odpowiednimi komparatorami, wyznaczonymi w trakcie analizy problemu. Umożliwia ona wybór…