Sprawdź najnowszy kurs Monitor Badań Klinicznych w premierze 250 zł taniej!

HomeFarmakoekonomikaKomisja Ekonomiczna
Komisja Ekonomiczna

Komisja Ekonomiczna

Komisja Ekonomiczna to zespół, który prowadzi negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Komisja liczy 20 członków, w tym 13 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i 7 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 13 października 2011 roku przewodniczącym komisji jest prof. Mirosław Szeligowski.

Na czym polega praca Komisji Ekonomicznej?

Do zadań Komisji należy prowadzenie negocjacji w zakresie:

 • ustalenia urzędowej ceny zbytu,
 • poziomu odpłatności,
 • wskazań, w których produkt leczniczy ma być refundowany.

Do zadań Komisji należy również:

 • monitorowanie realizacji całkowitego budżetu na refundację,
 • racjonalizacja wydatków związanych z refundacją oraz przedstawianie ministrowi zdrowia propozycji w tym zakresie.

Komisja prowadzi negocjacje w składzie pięcioosobowym, zwanym „zespołem negocjacyjnym”. W każdym z tych zespołów powinien znaleźć się przedstawiciel Prezesa Funduszu.

Negocjacje prowadzone są, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • maksymalną i minimalną cenę zbytu netto, uzyskaną na terenie Polski w okresie roku przed złożeniem wniosku,
 • maksymalną i minimalną cenę zbytu netto, uzyskaną w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • informację o rabatach, upustach lub porozumieniach cenowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • wpływ na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
 • koszt terapii przy zastosowaniu wnioskowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w porównaniu z innymi możliwymi do zastosowania w danym stanie klinicznym technologiami medycznymi.

Ograniczenia stawiane członkom Komisji Ekonomicznej

Warto podkreślić, że członkowie komisji, ani ich współmałżonkowie nie mogą pełnić funkcji kierowniczych w spółkach, zajmujących się wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Nie można być także, jednocześnie członkiem Komisji Ekonomicznej i Rady Przejrzystości. Wykluczone jest również łączenie członkostwa z funkcją Prezesa Agencji i jego zastępcy.

Podziel się:

Kategorie

Może Cię zainteresować

Osoba pracująca na stanowisku Market Access Lead w znacznej mierze jest odpowiedzialna za koordynację procesów refundacji produktów leczniczych firmy oraz...
Jeżeli jesteś zainteresowany rynkiem farmaceutycznym, uwielbiasz analizować dane i artykuły naukowe to stanowisko może być idealne dla Ciebie! Praca menadżera...
Możliwości rozwoju w Market Access są bardzo szerokie. Jednakże ciężko jest wyróżnić jedną ścieżkę rozwoju w tym sektorze branży farmaceutycznej....