Wszytskie artykuły

Ksenia Czech – wywiad #insider_talk

insider_talk

Ksenia Czech to kolejny gość w naszym cyklu #insider_talk. W rozmowie z naszym ambasadorem marki, Pani Ksenia opowiedziała o jej ścieżce kariery, o poziomie edukacji, czym jest żywienie kliniczne, oraz o pracy Zespołu Żywieniowego.
Zapraszamy serdecznie!

Na samym początku, proszę powiedzieć, jakie studia Pani skończyła i jak wyglądała Pani ścieżka edukacyjna do momentu ukończenia studiów?

Jestem absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku farmacja. W liceum moimi ulubionymi przedmiotami była chemia i biologia, stąd farmacja wydawała mi się idealnym kierunkiem do poszerzania tych zainteresowań.  W trakcie studiów najbardziej lubiłam zajęcia z fizjologii i patofizjologii, ponieważ funkcjonowanie ludzkiego organizmu jest dla mnie niezwykle fascynujące. Również farmakologia i farmakoterapia były dla mnie bardzo ciekawe, bo to niesamowite, jak nawet mała dawka substancji chemicznej może zmienić funkcjonowanie tak skomplikowanego organizmu. Podczas studiów najbardziej brakowało mi jednak przedmiotów związanych z farmacją szpitalną i kliniczną – zajęć o badaniach klinicznych, rozwiązywaniu problemów farmakoterapeutycznych, interakcjach lekowych oraz, co w moim przypadku okazało się bardzo ważne, żywieniu klinicznym.

 

Jak mniej więcej wyglądała Pani ścieżka kariery? Czy od początku wiedziała Pani w którym kierunku chce pójść, czy próbowała Pani różne opcje?

Jako farmaceuta pracuje dopiero cztery lata. Kończąc studia, zdecydowałam się na odbycie stażu zawodowego zarówno w aptece ogólnodostępnej jak i w aptece szpitalnej. I to był świetny wybór. Trzy miesiące spędziłam w Aptece Szpitalnej w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie, której kierownikiem jest Pani dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, obecnie Konsultant Krajowy w dziedzinie Farmacji Szpitalnej. W trakcie stażu miałam możliwość pracy zarówno jako farmaceuta szpitalny w aptece szpitalnej, jak i współpracy z lekarzami na oddziałach szpitala. Jest to niezwykle ciekawa praca, która motywuje do ciągłego rozwoju i daje wiele satysfakcji. Dlatego gdy po trzech miesiącach otrzymałam propozycję stałej współpracy, nie zastanawiałam się zbyt długo. Pracuję jako farmaceuta szpitalny i kliniczny, na co dzień rozwiązuje wiele problemów farmakoterapeutycznych, biorę udział w badaniach klinicznych oraz naukowych. Szczególnym zainteresowaniem darzę leczenie żywieniowe. Jest to dziedzina, która wciąż się rozwija, a wiedza na temat kluczowego znaczenia właściwego stanu odżywienia pacjentów podczas prowadzonych terapii wśród personelu medycznego jest wciąż zbyt mała. Dlatego cieszę się, że Pani Kierownik mojej apteki zaproponowała mi dołączenie do Zespołu Żywieniowego i współpracę z lekarzami w tej dziedzinie, gdyż mam możliwość zwiększania świadomości o znaczeniu żywienia klinicznego w trakcie leczenia pacjentów. Odbyłam wiele kursów z zakresu leczenia żywieniowego a obecnie jestem wiceprzewodniczącą Zespołu ds. żywienia do- i pozajelitowego w moim Szpitalu.

 

Czy uważa Pani, że studia wyczerpują możliwości poszerzania swojej wiedzy? Czego brakuje w systemie edukacji aby lepiej przygotować do zawodu farmaceuty w aptece szpitalnej?

Uważam, że studia absolutnie nie wyczerpują naszych możliwości rozwoju wiedzy, a wręcz przeciwnie, dają nam doskonały grunt do dalszego jej poszerzania. Jako farmaceuci mamy wiele możliwości rozwoju w postaci szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich. Jesteśmy również zobligowani do uczestnictwa w kursach w ramach szkoleń ciągłych. Uczestniczymy też w wielu konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jestem w trakcie specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej. Uczestniczę również w wielu projektach naukowych, publikuje w prasie branżowej a to doskonała motywacja do ciągłego rozwoju.

W programie studiów rozszerzyłabym program zajęć z farmakologii i farmakoterapii, tak, aby dokładniej ugruntować zdobywaną wiedzę, najlepiej na praktycznych przykładach. Znajomość najnowszych standardów farmakoterapii w różnych jednostkach chorobowych jest bardzo potrzebna w codziennej praktyce farmaceuty szpitalnego i klinicznego. Również wiedza odnośnie interakcji lekowych jest bardzo ważna. Farmaceuta szpitalny powinien również posiadać szeroką wiedzę o wyrobach i gazach medycznych, a także prawie zamówień publicznych, gdyż jest osobą odpowiedzialną za przygotowywanie specyfikacji przetargowych. Myślę, że na studiach brakuje nam również zajęć o leczeniu żywieniowym, a to bardzo szeroka dziedzina, i badaniach klinicznych.

 

Co to jest żywienie kliniczne, dlaczego jest tak ważne oraz jaką rolę odgrywa w tym wszystkim farmaceuta?

Żywienie kliniczne stanowi integralną część leczenia pacjentów a polega ono na podaży diet przemysłowych drogą przewodu pokarmowego lub dożylną w celu poprawy lub utrzymania stanu odżywienia pacjentów, którzy nie mogą odżywiać się drogą doustną z powodu choroby. Obejmuje ono ocenę stanu odżywienia pacjenta, jego zapotrzebowania na składniki odżywcze, podaż tych składników najbardziej optymalną drogą dla właściwego ich wykorzystania oraz monitorowanie leczenia. Właściwy stan odżywienia chorego jest bardzo ważny dla sukcesu prowadzonego leczenia, ponieważ pozwala nam uniknąć wielu powikłań farmakoterapii czy leczenia operacyjnego, a niejednokrotnie jest wręcz warunkiem koniecznym do rozpoczęcia leczenia, np. chemio- lub radioterapii. Pacjent dobrze odżywiony szybciej opuści szpital a wiąże się to przede wszystkim z jego komfortem oraz zmniejszeniem kosztów. Niejednokrotnie żywienie do- i pozajelitowe jest jedyną możliwą metodą żywienia pacjentów i utrzymuje ich przy życiu. Farmaceuta odpowiada za zapewnienie szerokiej dostępności w szpitalu do diet przemysłowych, podawanych drogą przewodu pokarmowego oraz pozajelitową oraz sprzętu medycznego, a także udziela informacji na ich temat. Rolą farmaceuty jest również przygotowanie bezpiecznej mieszaniny do żywienia pozajelitowego oraz opracowanie procedur jej podaży. Dodatkowo, farmaceuta, wraz z pozostałymi członkami zespołu żywieniowego, odpowiada również za szkolenia oraz współtworzy procedury bezpiecznego leczenia żywieniowego.

 

Jak wygląda praca Zespołu Żywieniowego?

Zespół żywieniowy ma za zadanie szerzyć wiedzę odnośnie leczenia żywieniowego w szpitalu, aby zapobiegać niedożywieniu pacjentów lub leczyć już istniejące niedożywienie oraz pełni rolę doradczą w zakresie prowadzenia żywienia klinicznego. W skład zespołu wchodzą lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i dietetycy. Nasze spotkania odbywają się co najmniej raz na kwartał, a w razie potrzeby częściej. Omawiamy wtedy najważniejsze problemy związane z leczeniem żywieniowym, formułujemy zalecenia, aktualizujemy procedury postępowania zgodnie z najnowszymi wytycznymi towarzystw żywieniowych i wiedzą medyczną, zdobywaną na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Są to bardzo ciekawe dyskusje, które przynoszą wymierne efekty, gdyż wiedza o żywieniu klinicznym w naszym szpitalu jest na bardzo wysokim poziomie. Naszą rolą jest również organizacja szkoleń dla personelu medycznego oraz nadzór nad prowadzonym na oddziałach leczeniem żywieniowym. Codziennie członkowie zespołu konsultują pacjentów zagrożonych niedożywieniem lub niemogących się odżywiać w sposób prawidłowy. Jako farmaceuta dbam również o szeroką dostępność preparatów do leczenia żywieniowego, właściwe przygotowanie mieszanin do żywienia pozajelitowego, jak również pełnię nadzór nad rozliczeniami tych procedur z Narodowym Funduszem Zdrowia i prowadzeniem dokumentacji medycznej w tym zakresie.

 

Jakie ma Pani wskazówki dla studentów farmacji, którzy myślą o pracy w aptece szpitalnej w przyszłości?

Ważne jest, aby zastanowić się dobrze, jaki kierunek w farmacji chcecie wybrać i co najważniejsze: nie zniechęcajcie się na podstawie opinii innych osób. Jeśli wydaje Wam się, że to kierunek dla Was – to spróbujcie tego!

Praca w aptece szpitalnej, szczególnie takiej z możliwością współpracy również z lekarzami na oddziałach szpitalnych, jest bardzo ciekawa, ale też wymagająca. Farmaceuci szpitalni i kliniczni codziennie zmierzają się z wieloma wyzwaniami i czasami jest to praca pod presją czasu. Wymaga ona również ciągłego rozwoju naszej wiedzy. Wiąże się to z poszukiwaniem najnowszych doniesień, przeglądem najnowszych wytycznych i standardów postępowania, uczestnictwem w szkoleniach i konferencjach – nie zawsze tylko i wyłącznie w godzinach pracy. Ważne są również bardzo dobre zdolności interpersonalne, gdyż znacznie ułatwia to codzienną pracę w zespołach terapeutycznych.

Zapewniam jednak,  że praca farmaceuty szpitalnego czy farmaceuty klinicznego przyniesie Wam wiele satysfakcji.

 

Z Panią Ksenią Czech rozmawiała Agnieszka Słota

 

Zapraszamy też do zapoznania się z wcześniejszymi wywiadami w ramach #insider_talk.

Ta treść jest dla Ciebie interesująca? Podziel się nią w mediach społecznościowych

LinkedIn
Facebook
Twitter