Lekcja 1 z 0
W trakcie

Certyfikat kursu Clinical Trial Associate

Po przeju015bciu cau0142ego kursu otrzymasz certyfikat w postaci pliku PDF do samodzielnego wydruku. Na certyfikacie bu0119dzie znajdowau0107 siu0119 imiu0119 i nazwisko, ktu00f3re podau0142eu015b w czasie zakupu kursu, a taku017ce zakres wiedzy i umieju0119tnou015bci, ktu00f3re zdobyu0142eu015b. W razie problemu z wygenerowaniem certyfikatu prosimy o kontakt mailowy: kontakt@karierawfarmacji.pl

Certyfikat opatrzony jest Znakiem Jakou015bci MSUES.

Certyfikat dostu0119pny bu0119dzie do pobrania w ju0119zyku polskim i angielskim.