Wróć do kursu

Monitor badań klinicznych

0% ukończono
0/0 Kroków
 1. WPROWADZENIE (kurs Monitor badań klinicznych)
  Plan i format kursu Monitor badań klinicznych
 2. Wprowadzenie do kursu Monitor badań klinicznych
 3. Sylwetka absolwenta kursu Monitor badań klinicznych
 4. Certyfikat kursu Monitor badań klinicznych
 5. Materiały dodatkowe kursu Monitor badań klinicznych
 6. CZĘŚĆ I: Monitor badań klinicznych (kurs Monitor badań klinicznych)
  Podstawowe definicje w badaniach klinicznych (kurs Monitor badań klinicznych)
 7. Interesariusze badań klinicznych (kurs Monitor badań klinicznych)
 8. Monitor badań klinicznych – podstawy prawne, ICH GCP (kurs Monitor badań klinicznych)
 9. Rola i obowiązki monitora badań klinicznych (kurs Monitor badań klinicznych)
  1 Quiz
 10. CZĘŚĆ II: Monitorowanie badań klinicznych (kurs Monitor badań klinicznych)
  Monitorowanie badań klinicznych w oparciu o ICH GCP (kurs Monitor badań klinicznych)
 11. Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji pacjenta (kurs Monitor badań klinicznych)
 12. Monitorowanie w praktyce - przykłady dokumentacji w badaniu klinicznym (kurs Monitor badań klinicznych)
 13. Monitorowanie w praktyce - najczęściej wykrywane błędy (kurs Monitor badań klinicznych)
  1 Quiz
 14. CZĘŚĆ III: RODZAJE WIZYT MONITORUJĄCYCH (kurs Monitor badań klinicznych)
  Rodzaje wizyt monitorujących: wizyta selekcyjna, inicjująca, monitorująca, zmykająca. (kurs Monitor badań klinicznych)
  1 Quiz
 15. Część IV: risk-based monitoring (RBM). (kurs Monitor badań klinicznych)
  Dokumenty związane z wizytą monitorującą. (kurs Monitor badań klinicznych)
 16. Monitoring oparty o ryzyko (Risk Based Monitoring) (kurs Monitor badań klinicznych)
  1 Quiz
 17. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE (kurs Monitor badań klinicznych)
  Ćwiczenie 1.1 (kurs Monitor badań klinicznych)
 18. Ćwiczenie 1.2 (kurs Monitor badań klinicznych)
 19. Ćwiczenie 2.1 (kurs Monitor badań klinicznych)
 20. Ćwiczenie 2.2 (kurs Monitor badań klinicznych)
 21. Ćwiczenie 3.1 (kurs Monitor badań klinicznych)
 22. Ćwiczenie 3.2 (kurs Monitor badań klinicznych)
 23. Ćwiczenie 4.1 (kurs Monitor badań klinicznych)
 24. Ćwiczenie 4.2 (kurs Monitor badań klinicznych)
 25. CZĘŚĆ V: WYWIAD (kurs Monitor badań klinicznych)
  Wywiad: specyfika pracy monitora (kurs Monitor badań klinicznych)
 26. PODSUMOWANIE (kurs Monitor badań klinicznych)
  Ankieta ewaluacyjna kursu Monitor badań klinicznych
 27. Ebooki, checklisty i wytyczne - dodatek do kursu

Uczestnicy 75

 • Adam Janicki
 • Agnieszka Budzisz
 • Agnieszka Karwowska
 • Agnieszka Pawlak
 • Agnieszka Kowalska
Pokaż więcej
Lekcja 28 z 27
W trakcie

Ćwiczenie 5.1 (kurs Monitor badań klinicznych)

Przeczytaj polecenie, zapoznaj się z dokumentacją i zanotuj błędy. Odpowiedź znajdziesz w kolejnej lekcji.

Podczas wizyty monitorującej sprawdzasz temperaturę przechowywania leku badanego. Pamiętasz, że lek badany musi być przechowywany w temperaturze 20-30*C, a temperatura powinna być sprawdzana codziennie. Wiesz również, że w przypadku wystąpienia przekroczenia temperatury ośrodek powinien skontaktować się z monitorem, a na logu powinna widnieć informacja o czasie przekroczenia temperatury.

Zweryfikuj log temperaturowy i sprawdź, czy jest wypełniony prawidłowo. Czy znajdujesz jakieś błędy?