Wróć do kursu

Monitor badań klinicznych

0% ukończono
0/0 kroków

Uczestnicy 30

  • Agnieszka Karwowska
  • Agnieszka Bodura
  • Aleksandra Flak
  • Anatolii Potapskyi
  • Anna Siewierska
Pokaż więcej
Lekcja 27 z 26
W trakcie

Ćwiczenie 5.1 (kurs Monitor badań klinicznych)

Przeczytaj polecenie, zapoznaj się z dokumentacją i zanotuj błędy. Odpowiedź znajdziesz w kolejnej lekcji.

Podczas wizyty monitorującej sprawdzasz temperaturę przechowywania leku badanego. Pamiętasz, że lek badany musi być przechowywany w temperaturze 20-30*C, a temperatura powinna być sprawdzana codziennie. Wiesz również, że w przypadku wystąpienia przekroczenia temperatury ośrodek powinien skontaktować się z monitorem, a na logu powinna widnieć informacja o czasie przekroczenia temperatury.

Zweryfikuj log temperaturowy i sprawdź, czy jest wypełniony prawidłowo. Czy znajdujesz jakieś błędy?