Wróć do kursu

Monitor badań klinicznych

0% ukończono
0/0 Kroków
 1. WPROWADZENIE (kurs Monitor badań klinicznych)
  Plan i format kursu Monitor badań klinicznych
 2. Wprowadzenie do kursu Monitor badań klinicznych
 3. Sylwetka absolwenta kursu Monitor badań klinicznych
 4. Certyfikat kursu Monitor badań klinicznych
 5. Materiały dodatkowe kursu Monitor badań klinicznych
 6. CZĘŚĆ I: Monitor badań klinicznych (kurs Monitor badań klinicznych)
  Podstawowe definicje w badaniach klinicznych (kurs Monitor badań klinicznych)
 7. Interesariusze badań klinicznych (kurs Monitor badań klinicznych)
 8. Monitor badań klinicznych – podstawy prawne, ICH GCP (kurs Monitor badań klinicznych)
 9. Rola i obowiązki monitora badań klinicznych (kurs Monitor badań klinicznych)
  1 Quiz
 10. CZĘŚĆ II: Monitorowanie badań klinicznych (kurs Monitor badań klinicznych)
  Monitorowanie badań klinicznych w oparciu o ICH GCP (kurs Monitor badań klinicznych)
 11. Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji pacjenta (kurs Monitor badań klinicznych)
 12. Monitorowanie w praktyce - przykłady dokumentacji w badaniu klinicznym (kurs Monitor badań klinicznych)
 13. Monitorowanie w praktyce - najczęściej wykrywane błędy (kurs Monitor badań klinicznych)
  1 Quiz
 14. CZĘŚĆ III: RODZAJE WIZYT MONITORUJĄCYCH (kurs Monitor badań klinicznych)
  Rodzaje wizyt monitorujących: wizyta selekcyjna, inicjująca, monitorująca, zmykająca. (kurs Monitor badań klinicznych)
  1 Quiz
 15. Część IV: risk-based monitoring (RBM). (kurs Monitor badań klinicznych)
  Dokumenty związane z wizytą monitorującą. (kurs Monitor badań klinicznych)
 16. Monitoring oparty o ryzyko (Risk Based Monitoring) (kurs Monitor badań klinicznych)
  1 Quiz
 17. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE (kurs Monitor badań klinicznych)
  Ćwiczenie 1.1 (kurs Monitor badań klinicznych)
 18. Ćwiczenie 1.2 (kurs Monitor badań klinicznych)
 19. Ćwiczenie 2.1 (kurs Monitor badań klinicznych)
 20. Ćwiczenie 2.2 (kurs Monitor badań klinicznych)
 21. Ćwiczenie 3.1 (kurs Monitor badań klinicznych)
 22. Ćwiczenie 3.2 (kurs Monitor badań klinicznych)
 23. Ćwiczenie 4.1 (kurs Monitor badań klinicznych)
 24. Ćwiczenie 4.2 (kurs Monitor badań klinicznych)
 25. CZĘŚĆ V: WYWIAD (kurs Monitor badań klinicznych)
  Wywiad: specyfika pracy monitora (kurs Monitor badań klinicznych)
 26. PODSUMOWANIE (kurs Monitor badań klinicznych)
  Ankieta ewaluacyjna kursu Monitor badań klinicznych
 27. Ebooki, checklisty i wytyczne - dodatek do kursu

Uczestnicy 77

 • Adam Janicki
 • Agnieszka Budzisz
 • Agnieszka Karwowska
 • Agnieszka Pawlak
 • Agnieszka Kowalska
Pokaż więcej
Lekcja 28 z 27
W trakcie

Ćwiczenie 5.2 (kurs Monitor badań klinicznych)

Odpowiedź do ćwiczenia z poprzedniej lekcji:

Błędy na logu lekowym:

 • Temperatura nie była monitorowana każdego dnia, tylko raz w tygodniu. Farmaceuta powinien zostać przeszkolony ponownie, lek umieszczony w kwarantannie, a sponsor i dział zapewnienia jakości poinformowany. Monitor musi przedyskutować problem z badaczem. Monitor powinien przesłać skan logu do sponsora i działu zapewnienia jakości oraz czekać na informację zwrotną. Jeśli lek może być dalej używany – wraca do apteki, jeśli nie może – trzeba zorganizować utylizację leku.
 • 21JUNXX oraz 28JUNXX – inny charakter pisma, wygląda jakby ktoś dopisał brakujące dane, sprawa powinna zostać wyjaśniona z farmaceutą
 • 2 przekroczenia temperatury w dniu 12JulXX oraz 19JULXX – brak czasu przez jaki występowało przekroczenie – dane powinny być uzupełnione w miarę możliwości. W przypadku przekroczenia temperatury lek musi zostać umieszczony w kwarantannie, a sponsor i dział zapewnienia jakości poinformowany. Monitor musi przedyskutować problem z badaczem. Monitor powinien przesłać skan logu do sponsora i działu zapewnienia jakości oraz czekać na informację zwrotną. Jeśli lek może być dalej używany – wraca do apteki, jeśli nie może – trzeba zorganizować utylizację leku.