Lekcja 1 z 0
W trakcie

Fazy i rodzaje badań klinicznych (kurs Clinical Trial Associate)

Zapoznaj się z materiałem wideo do tej lekcji. Po obejrzeniu materiału, kliknij różowy guzik “oznacz jako ukończone” i przejdź do kolejnej lekcji.

Komentarz do slajdu Faza I:

  • Należy zwrócić uwagę, że badania Fazy I odbywają się w grupie do kilkudziesięciu ochotników, ponieważ grupa ta może być także kilkuosobowa.
  • Wspomniany wyjątek dotyczy nie tylko chorób nowotworowych, ale także innych chorób terminacyjnych z zastosowaniem produktów wysokotoksycznych

Komentarz do slajdu Faza II:

  • Na tym etapie badań dochodzi do porównywania działania nowego leku oraz komparatora lub placebo (w przypadku braku komparatora w danym wskazaniu terapeutycznym) na gruncie metody ślepej próby.

Komentarz do slajdu Koszty prowadzenia badań klinicznych:

  • Jest to koszt wprowadzenia jednego leku na rynek, nie samego przeprowadzenia badań klinicznych.

https://vimeo.com/420190436