Lekcja 1 z 0
W trakcie

Materiały dodatkowe kursu Clinical Trial Associate

Pobierz pliki, ktu00f3re przydarzu0105 Ci siu0119 w czasie pracy nad kursem. Mou017cesz je wydrukowau0107 lub zapisau0107 w wersji elektronicznej.

handout (30 stron)

Delegation Log

IMP Accountability and Compliance Log