Lekcja 1 z 0
W trakcie

Plan i format kursu Clinical Trial Associate

Przeczytaj, zanim rozpoczniesz!

Formaty treu015bci

Kurs sku0142adau0107 siu0119 bu0119dzie z nastu0119puju0105cych formatu00f3w treu015bci:

  • nagrania wideo u2013 wprowadzenie do poszczegu00f3lnych tematu00f3w,
  • nagrania audio pou0142u0105czone z koresponduju0105cymi slajdami,
  • materiau0142y dodatkowe czyli pliki do pracy samodzielnej, dodatkowe informacje oraz podsumowania,
  • wywiad ze szkoleniowcem na temat rynku i pracy,
  • testy sprawdzaju0105ce i utrwalaju0105ce wiedzu0119.

Nawigacja

Po lewej stronie ekranu znajduje siu0119 plan kursu z podziau0142em na poszczegu00f3lne lekcje. Do niektu00f3rych lekcji przygotowaliu015bmy materiau0142y dodatkowe, ktu00f3re mou017cesz pobrau0107 i wydrukowau0107 lub (jeu015bli jest takie polecenie szkoleniowca) do samodzielnego uzupeu0142nienia w czu0119u015bci praktycznej.

W czasie pierwszego przechodzenia przez kurs, system bu0119dzie wymagau0142 zakou0144czenia kau017cdej z lekcji. Przy powtu00f3rnym przeglu0105daniu poszczegu00f3lnych lekcji u2013 mou017cesz wru00f3ciu0107 do wybranej lekcji bez koniecznou015bci przechodzenia przez cau0142y kurs.

Po obejrzeniu wideo, wykonaniu zadania lub zapoznaniu siu0119 z innymi materiau0142ami kliknij guzik znajduju0105cy siu0119 na dole lekcji u201eNastu0119pna lekcjau201d.

Po przeju015bciu przez danu0105 lekcju0119, w menu nawigacyjnym obok tytuu0142u lekcji pojawi siu0119 znaczek oznaczaju0105cy zakou0144czenie etapu.

Testy

Elementem kursu su0105 testy przypisane do wybranych lekcji. Aby przeju015bu0107 do kolejnej lekcji, musisz uzupeu0142niu0107 test. Pojawi siu0119 on na samym dole strony danej lekcji u2013 naleu017cy kliknu0105u0107 na nazwu0119 testu i platforma przekieruje do wu0142au015bciwego okna.

Materiau0142y dodatkowe

Materiau0142y dodatkowe znajdziesz na lekcji o takiej nazwie na kou0144cu wstu0119pu. Materiau0142y pobierz i wydrukuj lub zapisz w wersji cyfrowej.u00a0 Miej je pod ru0119ku0105 by robiu0107 dodatkowe notatki, lub powtarzau0107 materiau0142.