Lekcja 1 z 0
W trakcie

Podstawowe definicje w badaniach klinicznych (kurs Clinical Trial Associate)

Zapoznaj siu0119 z materiau0142em wideo do tej lekcji. Po obejrzeniu materiau0142u, kliknij ru00f3u017cowy guzik pod wideo i przejdu017a do kolejnej lekcji.

Komentarz do slajdu Badany produkt leczniczy:

Komparatorem jest najczu0119u015bciej preparat dopuszczony do obrotu. Komparatorem mou017ce byu0107 taku017ce produkt jeszcze niezarejestrowany lub niedopuszczony do obrotu w danym kraju.