Lekcja 1 z 0
W trakcie

Posumowanie części I (kurs Clinical Trial Associate)

Zapoznaj siu0119 z materiau0142em wideo do tej lekcji. Po obejrzeniu materiau0142u, wykonaj test sprawdzaju0105cy Twoju0105 wiedzu0119. Po jego ukou0144czeniu, przejdziesz do kolejnej lekcji.

Komentarz do slajdu Czu0119u015bu0107 I- Podsumowanie (tabela):

  • Naleu017cy zaznaczyu0107, u017ce su0105 to przyku0142adowe liczby, szczegu00f3lnie w odniesieniu do czasu trwania badania.
    W zaleu017cnou015bci od przyju0119tego schematu, ilou015bu0107 uczestniku00f3w i czas trwania badania mogu0105 siu0119 ru00f3u017cniu0107 u2013 np. badania fazy I mogu0105 trwau0107 kilka miesiu0119cy.