Lekcja 1 z 0
W trakcie

Regulacje prawne (kurs Clinical Trial Associate)

Zapoznaj się z materiałem wideo do tej lekcji. Po obejrzeniu materiału, kliknij różowy guzik “oznacz jako ukończone” i przejdź do kolejnej lekcji.

Komentarz do slajdu Europejskie regulacje prawne:

  • Obecnie przewidywana data rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia (UE) nr 536/2014 to rok 2021.

Komentarz do slajdu Odpowiedzialność za szkody:

  • Szczegółowe kwestie odpowiedzialności za szkody reguluje obecny model ubezpieczenia.

https://vimeo.com/420193803