fbpx

Sylwetka absolwenta

Osoba, która ukończyła kurs posiada wiedzę na temat:

 • dokumentacji związanej z RMP, 
 • wymogów prawnych, definicji oraz Modułu V Good Pharmacovigilance Practice (GVP), 
 • sytuacji, w których składa się RMP, 
 • tego jak należy przygotować dokument RMP, 
 • określania ryzyka, które należy ująć w RMP, 
 • przygotowania Planu Zarządzania Ryzykiem dla leku generycznego. 

Osoba, która ukończyła kurs wie w jaki sposób:

 • przygotować dokumentacje RMP,
 • określić ryzyko, które należy umieścić w RMP,
 • przygotować Plan Zarządzania Ryzykiem dla leku generycznego. 

Osoba, która ukończyła kurs zapoznała się z dokumentacją:

 • Moduł V Good Pharmacovigilance Practice (GVP).
 • Szablon RMP – zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
 • Streszczenie RMP – jak wygląda dokument i w jaki sposób go przygotować.
 • Określenie ryzyk wg danych na stronie HMA.