Lekcja 1 z 0
W trakcie

Sylwetka absolwenta kursu Clinical Trial Associate

Uczestnik szkolenia posiu0105dzie wiedzu0119 z zakresu:

  • podstawowych definicji i interesariuszy zwiu0105zanych z badaniami klinicznymi,
  • rodzaju, organizacji i faz badau0144 klinicznych,
  • podstaw prawnych zwiu0105zanych z badaniami klinicznymi.


Uczestnik szkolenia zapozna siu0119 z dokumentacju0105 badania klinicznego, w tym pozna:

  • protoku00f3u0142 badania klinicznego i broszura badacza,
  • formularz u015bwiadomej zgody,
  • karta obserwacji klinicznej,
  • kwestionariusze pacjenta,
  • zgoda komisji bioetycznej i URPL.


Wu015bru00f3d efektu00f3w szkolenia poza wiedzu0105 znajduju0105 siu0119 taku017ce umieju0119tnou015bci:

  • analiza podstawowej dokumentacji badaniowej,
  • korzystanie z podstawowych aktu00f3w prawnych zwiu0105zanych z badaniami klinicznymi.


Zdobyta wiedza i umieju0119tnou015bci przygotowuju0105 do podju0119cia pracy w strukturach firm farmaceutycznych w dziau0142ach badau0144 klinicznych.