Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadania w działach start up, zadania leżące w kompetencji monitorów