Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie 1

Zadanie

Opis zagadnienia:

Po przeprowadzeniu przez komitet PRAC oceny PSUR dla produktów z Bilastyną  grupa koordynacyjna CMDh opublikowała następujące stanowisko:

 • bilans korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego zawierającego bilastynę pozostaje niezmieniony, pod warunkiem wprowadzenia proponowanych zmian do druków informacyjnych.
 • CMDh przyjęła stanowisko, że należy zmienić pozwolenie (pozwolenia) na dopuszczenie do obrotu produktów objętych oceną niniejszego raportu PSUR.

Wymagane są zmiany w drukach informacyjnych (fragmenty zmienione zapisane pogrubioną i podkreśloną czcionką):

 • ChPL

Punkt 4.8: Działania niepożądane

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): kołatanie serca, częstoskurcz i reakcje nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, duszność, wysypka, miejscowy obrzęk i rumień) obserwowano w okresie po wprowadzeniu do obrotu.

 • Ulotka dla pacjenta

Punkt 4: Możliwe działania niepożądane

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 • kołatanie serca (uczucie bicia serca)
 • częstoskurcz (szybkie bicie serca)
 • reakcje nadwrażliwości, w tym: trudności w oddychaniu, zawroty głowy, zapaść lub utrata świadomości, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i (lub) obrzęk
  i zaczerwienienie skóry; w razie zaobserwowania któregokolwiek z tych ciężkich objawów niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skonsultować się
  z lekarzem.

 

Zadania do wykonania:

 1. Klasyfikacja zmiany
 2. Sprawdzenie warunków jakie musza być spełnione dla przyjętej klasyfikacji zmiany
 3. Przygotowanie dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany
 4. Podanie daty implementacji ww. zmiany do dokumentacji produktu leczniczego
 5. Określenie kiedy można, a kiedy należy wprowadzić ww. zmianę w życie,
 6. Termin złożenia wniosku o dokonanie zmiany.
 7. Opłaty

 

Omówienie poprawnej odpowiedzi