Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie 4

Zadanie

Opis zagadnienia:

Podmiot odpowiedzialny planuje dodanie miejsca wytwarzania, dla produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych.

Operacje wytwórcze wykonywane w nowym miejscu wytwarzania:

 • wytwarzanie postaci farmaceutycznej,
 • pakowanie w opakowania bezpośrednie i zewnętrzne,
 • kontrola i zwolnienie serii.

Zadania do wykonania

 1. Klasyfikacja zmiany
  • czy możliwe jest grupowanie zmiany?
 2. Sprawdzenie warunków jakie musza być spełnione dla przyjętej klasyfikacji zmiany
 3. Przygotowanie dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany
 4. Podanie daty implementacji ww. zmiany do dokumentacji produktu leczniczego
 5. Określenie kiedy można, a kiedy należy wprowadzić ww. zmianę w życie,
 6. Termin złożenia wniosku o dokonanie zmiany.
 7. Opłaty

 

Omówienie poprawnej odpowiedzi