Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie praktyczne 1.1 (kurs Clinical Trial Associate)

Jakie su0105 wady i zalety badania typu u201ecross-overu201d?

Instrukcja: zastanu00f3w siu0119 nad odpowiedziu0105 na pytanie. Zanotuj 3 wady i 3 zalety takiego badania. Po wykonaniu tego, przejdu017a do nastu0119pnej lekcji, w ktu00f3rej znajdziesz odpowiedu017a.