Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie praktyczne 1.2 (kurs Clinical Trial Associate)

Odpowiedź do poprzedniego zadania:

Instrukcja: sprawdź, czy wymieniłeś wszystkie najważniejsze aspekty badania typu “cross-over”. Następnie, przejdź do kolejnej lekcji.

Zalety:

  • znaczna redukcja czynników zewnętrznych – pacjent stanowi kontrolę sam dla siebie,
  • populacja badana może być mniejsza – każdy pacjent otrzymuje oba leki,
  • mniejsza populacja badana często oznacza niższe koszty badania

Wady:

  • trudno je zastosować w przypadku leków o długim czasie półtrawania (długi okres wypłukiwania leku) – istnieje ryzyko nakładania się efektów terapeutycznych leków,
  • nie można go zastosować w przypadku chorób, które zależną są od czynników zewnętrznych, np. alergie (pylenie roślin) oraz w przypadku chorób o szybkim przebiegu
  • może wystąpić tzw. „efekt kolejności” – w zależności od tego, który z leków zostanie podany jako pierwszy, końcowy efekt może być inny