Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie praktyczne 1.3 (kurs Clinical Trial Associate)

Przeczytaj opis sytuacji i zaproponuj rozwiu0105zanie.

Jesteu015b farmaceutu0105 u2013 koordynatorem w dwuramiennym, randomizowanym, podwu00f3jnie zau015blepionym badaniu klinicznym. Pracujesz w zespole, ktu00f3ry jest odu015blepiony (wiesz, ktu00f3ry pacjent otrzymuje lek badany, a ktu00f3ry placebo/komparator), a jednym z Twoich zadau0144 jest przygotowanie leku do podania. Po rozpuszczeniu leku badanego w soli fizjologicznej zauwau017cyu0142eu015b, u017ce roztwu00f3r ma lekkie niebieskie zabarwienie, ktu00f3rego nie obserwujesz w przypadku placebo. Twoju0105 rolu0105 jest zapewnienie, aby czu0119u015bu0107 zau015blepiona zespou0142u (pielu0119gniarka oraz badacz) i pacjent nie wiedzieli, czy pacjent otrzymuje placebo czy lek badany. Jakie zaproponujesz rozwiu0105zanie?

Instrukcja: zastanu00f3w siu0119 nad odpowiedziu0105 na pytanie. Zanotuj swoje propozycje. Po wykonaniu tego, przejdu017a do nastu0119pnej lekcji, w ktu00f3rej znajdziesz odpowiedu017a.