Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie praktyczne 1.4 (kurs Clinical Trial Associate)

Odpowiedu017a do poprzedniego zadania:

Instrukcja: sprawdu017a mou017cliwe rozwiu0105zania. Uwaga – mou017cliwou015bci rozwiu0105zania jest kilka.

Mamy co najmniej 2 mou017cliwe rozwiu0105zania:

  1. Leki po przygotowaniu mou017cna zabezpieczyu0107 czarnym workiem, tak aby zawartou015bu0107 worka nie byu0142a widoczna. Worek powinien byu0107 opisany numerem pacjenta, datu0105 przygotowania leku, datu0105 wau017cnou015bci, nazwu0105 badania, numerem leku, informacju0105 u2013 lek badany/placebo, dawku0105, dawkowaniem.
  2. Mou017cna zaproponowau0107 udziau0142 drugiej pielu0119gniarki, ktu00f3ra dziau0142au0142aby w zespole odu015blepionym razem z farmaceutu0105 i odpowiadau0142aby za podanie leku. Lek mu00f3gu0142by byu0107 podawany pacjentowi z zasu0142oniu0119tymi oczami lub przez parawan.