Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie praktyczne 2.1 (kurs Clinical Trial Associate)

Zapoznaj się z opisem sytuacji i zastanów nad rozwiązaniem.

Jesteś koordynatorem w ośrodku badawczym. Przygotowujesz dokumentację pacjenta na wizytę monitorująca, która ma odbyć się jutro. Zauważyłeś, że opisy wizyt pacjentów stworzone przez jednego ze współbadaczy jest podpisany w następujący sposób:

Czy jest to wystarczające?

Instrukcja: zastanów się nad odpowiedzią na pytanie. Następnie przejdź do kolejnej lekcji,w  której znajdziesz rozwiązanie zadania.