Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie praktyczne 2.3 (kurs Clinical Trial Associate)

Zapoznaj siu0119 z opisem sytuacji oraz zau0142u0105czonymi dokumentami.

Instrukcja: przeanalizuj dokumenty i zastanu00f3w siu0119 nad odpowiedziu0105 na pytanie. W kolejnym kroku znajdziesz omu00f3wienie zadania.

n

Jesteu015b administratorem badau0144 klinicznych. Otrzymau0142eu015b od monitora badania skany 2 dokumentu00f3w: log z obowiu0105zkami poszczegu00f3lnych czu0142onku00f3w zespou0142u (Delegation Log)) oraz log potwierdzaju0105cy szkolenie poszczegu00f3lnych czu0142onku00f3w zespou0142u (Site Satff Evidence of Training Log)). Odpowiadasz za weryfikacju0119 dokumentu i umieszczenie dokumentu00f3w w dokumentacji badaniowej sponsora badania u2013 Trial Master File.

n

Zapoznaj siu0119 doku0142adnie z dokumentami i sprawdu017a, czy zostau0142y wypeu0142nione poprawnie.

n

Do pobrania:

n

– Czu0119u015bu0107 II u2013 zadanie 2 u2013 DoA

n

– Czu0119u015bu0107 II u2013 zadanie 2 u2013 SSEoTL