Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie praktyczne 3.1 (kurs Clinical Trial Associate)

Zapoznaj siu0119 z opisem sytuacji i odpowiedz na pytanie

Instrukcja: poznaj siu0119 z zau0142u0105czona dokumentacju0105. Zapisz wnioski, a nastu0119pnie przejdu017a do kolejnej lekcji by poznau0107 odpowiedu017a.

Jesteu015b administratorem badau0144 klinicznych. Jednym z Twoich zadau0144 jest weryfikacja formularza u015bwiadomej zgody dla pacjenta przygotowanego przez kierownika badania, a nastu0119pnie wydrukowanie formularzy i przekazanie do ou015brodka. Kierownik przesu0142au0142 Ci formularz i poprosiu0142 o jego weryfikacju0119.

Sprawdu017a czy w formularzu zawarte su0105 wszystkie wymagane informacje oraz czy formularz jest prawidu0142owy i nie zawiera bu0142u0119du00f3w.