Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie praktyczne 3.2 (kurs Clinical Trial Associate)

Odpowiedu017a do poprzedniego zadania:

Instrukcja: sprawdu017a poprawnu0105 odpowiedu017a i przejdu017a do kolejnej lekcji.

W formularzu brakuje nastu0119puju0105cych informacji:

  • charakter i cel badania
  • alternatywne metody leczenia
  • zasada dobrowolnou015bci udziau0142u, mou017cliwou015bci odmowy i wycofaniu siu0119

Ponad to wystu0119puju0105 ru00f3wnieu017c bu0142u0119dy edytorskie:

  • na stronie nr 1 jest niewu0142au015bciwa stopka
  • strona nr 10 jest pusta