Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie praktyczne 4.1 (kurs Clinical Trial Associate)

Odpowiedu017a do poprzedniego zadania:

Instrukcja: zapoznaj siu0119 z opisem sytuacji oraz pytaniami. Spisz odpowiedzi. Rozwiu0105zanie znajdziesz w Zadaniu praktycznym 4.4 w postaci nagrania wideo.

n

Opis sytuacji:

n

Jesteu015b farmaceutu0105 zaangau017cowanym w prowadzenie badania klinicznego 123-XYZ w ou015brodku 123. Do Twoich obowiu0105zku00f3w naleu017cy nadzu00f3r nad lekiem, tj. miu0119dzy innymi przyjmowanie i sprawdzanie przesyu0142ek lekowych, monitorowanie temperatury przechowywania leku, prowadzenie dokumentacji badaniowej zwiu0105zanej z lekiem badanym, wydawanie leku badanego pacjentowi, przyjmowanie od pacjentu00f3w leku00f3w niezuu017cytych, obliczanie complianceu2019u lekowego przygotowanie leku do zniszczenia i wiele innych.

n

W dniu 6.04.2020 pacjent Tomasz Tabletka (lat 43, numer badaniowy 123-001) ma odbyu0107 wizytu0119 V2, na ktu00f3rej otrzyma kilka opakowau0144 leku badanego.

n

W dniu wizyty badacz Jan Kowalski, wylosowau0142 w systemie IWRS (Interactive Web Response System u2013 system do losowania leku badanego) 4 opakowania leku badanego.

n

Otrzymau0142eu015b od badacza receptu0119, a na Twoju0105 skrzynku0119 e-mail trafiu0142o potwierdzenie z numerami wylosowanych przez badacza leku00f3w.

n

Pacjent zgu0142osiu0142 siu0119 do apteki po leki, ktu00f3re wydau0142eu015b mu zgodnie z numerami przydzielonymi przez system.

n

Zadanie:

n
  n
 1. Zapoznaj siu0119 z otrzymanym mailem i sprawdu017a czy wszystkie dane pacjenta su0105 poprawne.
 2. n
 3. Zapoznaj siu0119 z receptu0105 od dr Jana Kowalskiego i sprawdu017a czy wszystkie dane pacjenta, dawkowanie itp. su0105 poprawne.
 4. n
 5. Wydau0142eu015b pacjentowi lek badany u2013 uzupeu0142nij odpowiedniu0105 czu0119u015bu0107 IMP Accountability Log.
 6. n
n

Do pobrania:

n
  n
 • IMP Accountability and compliance log,
 • n
 • pacjnet 123-001 u2013 recepta,
 • n
 • e-mail from IWRS
 • n