Lekcja 1 z 0
W trakcie

Zadanie praktyczne 4.3 (kurs Clinical Trial Associate)

Zapoznaj siu0119 z dokumentacju0105 i odpowiedz na pytanie

Instrukcja: zapoznaj siu0119 z dokumentacju0105, zapisz odpowiedu017a na pytanie. Omu00f3wienie odpowiedzi znajdziesz w kolejnej lekcji w postaci materiau0142u wideo.

Opis sytuacji:

Pacjent Tomasz Tabletka ma zgu0142osiu0107 siu0119 na kolejnu0105 wizytu0119 5.05.2020, tj. jutro. Na poprzedniej wizycie zwru00f3ciu0142 wszystkie wydane leki, pozostawau0142 kilka dni bez leku (washout period), a teraz ma otrzymau0107 kolejny lek badany. W kwietniu monitorowaniem temperatury zajmowau0142y siu0119 inne osoby. Chcesz zweryfikowau0107 log temperaturowy. Zgodnie z IMP Handling Guidelines, lek ma byu0107 przechowywany w temperaturze 8 u2013 25*C, temperatura musi byu0107 monitorowana codziennie, a w przypadku przekroczenia temperatury naleu017cy niezwu0142ocznie poinformowau0107 monitora badania.

Zadanie 3:

  1. Zweryfikuj log temperaturowy. Czy zidentyfikowau0142eu015b jakieu015b bu0142u0119dy?
  2. Co naleu017cy zrobiu0107 w przypadku przekroczenia temperatury?
  3. Jaki mou017ce byu0107 powu00f3d przekroczenia temperatury?

Do pobrania:

Temperature monitoring log