Wszytskie artykuły

Możliwości rozwoju w Market Access

Możliwości rozwoju w Market Access

Możliwości rozwoju w Market Access są bardzo szerokie. Jednakże ciężko jest wyróżnić jedną ścieżkę rozwoju w tym sektorze branży farmaceutycznej. Wynika to z faktu znacznego zróżnicowania w zależności od firmy, a także rejonu świata.

Możliwości rozwoju w Market Access — hierarchia stanowisk

Klasyczna ścieżka rozwoju przebiega następująco:

Swoją drogę zawodową w tym dziale zazwyczaj zaczynamy od stanowiska Specjalisty. W przypadku, gdy posiadamy już doświadczenie w pracy w jednostce publicznej takiej jak, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz czy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, możemy już ubiegać się o stanowisko Managera. Szybszy rozwój zawodowy może ułatwić nam również wcześniejsze doświadczenie w branży farmaceutycznej. Swoją przygodę w tym dziale możemy także rozpocząć od stanowiska stażysty. Dedykowane jest ono szczególnie studentom kierunków około medycznych, takich jak farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne czy biostatystyka.

Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach definiuje firma, jednak najczęściej różnica między Specjalistą a Managerem polega na tym, że Manager jest odpowiedzialny za określenie strategii i jej realizację, natomiast Specjalista wdraża tę strategię i wykonuje plan działania, określony przez zespół. Zdarzają się firmy, gdzie Specjalista jest jedyną osobą raportującą do Dyrektora działu Market Access.

Możliwości rozwoju w Market Access za granicami Polski

Na chwilę obecną, poza terenem Polski mamy jeszcze większe możliwości progresu w tym sektorze. Możemy rozważyć rozwój swojej kariery w obrębie regionalnym np. Europy Środkowo – Wschodniej, całej Europy czy nawet na poziomie globalnym. Taki awans wymaga jednak kilku lat doświadczenia, choć nie jest to warunek konieczny. Bardzo przydatna może okazać się płynna znajomość języków (szczególnie języka angielskiego) oraz rozeznanie w międzynarodowych rynkach produktów leczniczych.

Ta treść jest dla Ciebie interesująca? Podziel się nią w mediach społecznościowych

LinkedIn
Facebook
Twitter