fbpx

Nowy gigant na światowym rynku farmaceutycznym – fuzja Mylan i Upjohn

Fuzja Mylan i Upjohn, odziały firmy Pfizer łączą się, tworząc nowego globalnego giganta na rynku farmaceutycznym. Fuzja zapewnia zwiększony zasięg geograficzny, w tym wiodące pozycje w Chinach i  na innych rynkach wschodzących.  Łączy różnorodną i zrównoważoną ofertę produktów Mylan z zaufanymi, kultowymi markami Upjohn.

W poniedziałek, 29 lipca 2019 r., o 8.30 czasu wschodniego podczas konferencji inwestorskiej ostatecznie ogłoszono porozumienie w sprawie połączenia Mylan z Upjohn. Zgodnie z warunkami umowy, wszystkie akcje Mylan zostaną zamienione na jedną akcję nowej spółki. Akcjonariusze Pfizer byliby właścicielami 57% połączonej nowej spółki, a akcjonariusze Mylan posiadaliby 43%. Zarządy Mylan i Pfizer jednogłośnie zatwierdziły transakcję.

Mylan oferuje różnorodne portfolio z wielu kluczowych obszarów terapeutycznych, takich jak centralny układ nerwowy i znieczulenie, choroby zakaźne i choroby układu krążenia. Dodatkowo zapewnia wysokiej jakości produkcję i doskonałość łańcucha dostaw. Upjohn natomiast oferuje zaufane, kultowe marki, takie jak Lipitor (atorwastatyna wapniowa), Celebrex (celekoksyb) i Viagra (sildenafil).

Transakcja pozwoli nowej firmie znacząco poszerzyć zasięg geograficzny istniejącego już szerokiego portfolio produktów Mylan, a także ich przyszłej oferty. Umożliwi dokonanie inwestycji w zakresie złożonych leków generycznych i produktów biopodobnych, na nowych, rozwijających się rynkach, na których Upjohn posiada infrastrukturę sprzedaży oraz wiedzę na temat lokalnego rynku.

Obecny prezes Mylana, Robert J. Coury, będzie pełnił funkcję prezesa wykonawczego nowej spółki; Michael Goettler, obecny prezes grupy, Upjohn, został mianowany na dyrektora generalnego (CEO); oraz Rajiv Malik, który obejmie funkcję przewodniczącego. Ken Parks, obecny dyrektor finansowy Mylan, zgodził się odejść z firmy w momencie zamknięcia. Heather Bresch, obecny dyrektor generalny Mylan, przejdzie na emeryturę po zakończeniu fuzji.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn