Pharmacovigilance Manager – Stanowiska przy Monitorowaniu Działań Niepożądanych Leków

Pharmacovigilance Manager

Czym jest Pharmacovigilance?

Określenie pharmacovigilance to termin używany zamiennie z wyrażeniem monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Pochodzi od greckiego słowa pharmakon (lek) i łacińskiego czasownika vigilare (zachować czujność).  Pojęcie to jest definiowane jako nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii poprzez monitorowanie, oznacza to ciągłe zbieranie informacji na temat niepożądanych działań produktów leczniczych. Nadzór nad działaniami niepożądanymi produktów leczniczych dotyczy leków, które zostały dopuszczone do obrotu, czyli są zarejestrowane na rynku i dostępne dla pacjentów.

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation, WHO) ma nieco inaczej zdefiniowane pojęcie pharmacovigilance. Według Światowej Organizacji Zdrowia w monitorowanie niepożądanych działań wchodzą badania naukowe oraz działania powiązane z wykrywaniem i oceną, zrozumieniem oraz zapobieganiem działaniom niepożądanym lub innym problemom związanym z lekami.

Pharmacovigilance Manager

Stanowisko Pharmacovigilance Manager występuje również pod nazwą Drug Safety Team Leader. Do zadań na tym stanowisku należy ocena i nadzór wydajności pracy zespołu , koncentracja nad usprawnieniem procesów, pełnienie roli osoby kontaktowej oraz osoby nadzorującej poprawność działań prowadzonych w ramach poszczególnych projektów, współpraca z innymi działami: medycznym, RA, QA, sprzedaży, marektingu.

Również przygotowanie, implementacja i aktualizacja SOP, nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z SOP oraz wymogami prawa farmaceutycznego, ocena medyczna raportów ADR, identyfikowanie działań niepożądanych i przesyłanie zgłoszeń o tych zdarzeń, regularny przegląd literatury i wewnętrznych stron internetowych, zarządzanie bazami danych i systemem archiwizacji oraz w razie potrzeby planowanie i decydowanie o wdrożeniu zmian w projekcie.

 

Jakiego możemy oczekiwać wynagrodzenia?

Za pracę jako Drug Safety Team Leader możemy oczekiwać od 12 przez 16, aż do nawet 18 tysięcy złotych miesięcznie! Zawód ten wymaga jednak pełnego profesjonalizmu, dokładności, pewności siebie, rzetelności, terminowości, umiejętność myślenia analitycznego oraz umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi. Oprócz tak oczywistych kwestii jak wykształcenie wyższe farmaceutyczne lub pokrewne, znajomość MS Office i języka angielskiego na poziomie C1, jest również posiadanie 5 letniego doświadczenia ogólnego w PV lub mniej, ale na podobnym stanowisku, gdzie zdobyto doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Więcej ciekawych informacji na temat pharmacovigilance i nie tylko znajdziesz na naszym blogu.

Ta treść jest dla Ciebie interesująca? Podziel się nią w mediach społecznościowych

LinkedIn
Facebook
Email
Twitter

Może Cię zainteresuje...