Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Produkty lecznicze mogą znajdować się w obrocie, czyli być dostępne na rynku jedynie wtedy, gdy wydana została decyzja o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Kto wydaje decyzję o pozwoleniu?

Decyzję o pozwoleniu na dopuszczenie leku do obrotu wydaje się na drodze procedury rejestracyjnej.  Wydaje ją Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W trakcie procedury rejestracyjnej weryfikuje się, czy dany produkt leczniczy charakteryzuje się odpowiednią jakością, bezpieczeństwem oraz skutecznością. Rejestracja leku jest równoznaczna z dopuszczeniem leku do obrotu na terenie danego państwa lub obszaru gospodarczego.

Każdy lek dostępny na rynku posiada na opakowaniu numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w danym państwie.

Kto może złożyć wniosek o pozwolenie?

Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu może złożyć do Prezesa Urzędu przedsiębiorca – podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek.

Kiedy pozwolenie nie jest wymagane?

Pozwolenie nie jest wymagane dla:

 • produktów lecznicznych wykorzystywanych wyłącznie do badań naukowych,
 • produktów leczniczych wykorzystywanych przez wytwórców,
 • badanych produktów leczniczych wykorzystywanych wyłącznie do badań klinicznych albo badań klinicznych weterynaryjnych wpisanych do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych,
 • półproduktów wytworzonych w celu wykorzystania w dalszym procesie wytwórczym realizowanym przez wytwórcę,
 • leków recepturowanych,
 • leków aptecznych,
 • produktów radiofarmaceutycznych przygotowanych w momencie stosowania w upoważnionych podmiotach leczniczych,
 • krwi i osocza w pełnym składzie lub komórek krwi pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego (z wyłączeniem osocza przetwarzanego w procesie przemysłowym),
 • surowców farmaceutycznych nieprzeznaczonych do sporządzania leków recepturowanych i aptecznych,
 • immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych wytworzonych z patogenów lub antygenów pochodzących od zwierząt, które znajdują się w danym gospodarstwie i są przeznaczone do leczenia zwierząt występujących w tym samym gospodarstwie,
 • produktów leczniczych terapii zaawansowanej, które są przygotowywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sposób niesystematyczny zgodnie ze standardami jakości i zastosowane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na terytorium RP na wyłączną odpowiedzialność lekarza w celu wykonania indywidualnie przepisanego produktu leczniczego dla danego pacjenta,
 • produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy, jeśli ich zastosowanie jest niezbędne do ratowania życia lub zdrowia pacjenta – pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu w kraju, z którego pochodzą i posiadają aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu.

Ta treść jest dla Ciebie interesująca? Podziel się nią w mediach społecznościowych

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter

Może Cię zainteresuje...