Wszytskie artykuły

Praca w Ministerstwie Zdrowia – jak wygląda?

Praca w Ministerstwie Zdrowia

Dla osób zainteresowanych pracą w Ministerstwie Zdrowia czeka wiele stanowisk związanych z refundacją leków. Jedną z takich funkcji jest Specjalista ds. analityczno-refundacyjnych. Stanowisko to dedykowane jest osobom, które lubią pracę biurową, są skrupulatne i potrafią sprawnie analizować dużą ilość danych.

Obowiązki na stanowisku Specjalisty ds. analityczno-refundacyjnych

Do obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku należy m.in.:

  • analiza dokumentacji dołączanych do wniosków refundacyjnych (opracowywanie karty oceny merytorycznej wniosków)
  • współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w celu pozyskiwania informacji dotyczących oceny farmakoekonomicznej oraz klinicznej (HTA i EBM) w toku procesu refundacji produktów leczniczych
  • opracowywanie we współpracy z AOTMiT oraz konsultantami w danej dziedzinie medycyny treści wskazań (w tym opisów programów lekowych)
  • udzielanie wyjaśnień w zakresie refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • monitorowanie danych o refundacji produktów, ich limitów oraz cen
  • analizowanie rynku leków

Wymagania na stanowisku Specjalisty ds. analityczno-refundacyjnych

Niezbędne do otrzymania stanowiska Specjalisty ds. analityczno-refundacyjnych w Ministerstwie Zdrowia jest:

  • wykształcenie wyższe (medyczne, farmaceutyczne, chemiczne, biotechnologiczne, biologiczne lub pokrewne)
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych

Pomocne przy otrzymaniu pracy może być także wcześniejsze doświadczenie w podmiocie, związanym z wytwarzaniem lub prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi, a także w administracji publicznej.

Ta treść jest dla Ciebie interesująca? Podziel się nią w mediach społecznościowych

LinkedIn
Facebook
Twitter