Kurs on-line: Clinical Trial Associate | Badania kliniczne

429,00 

Kurs otrzymał akredytację Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl

Kurs on-line: Clinical Trial Associate. Kurs wprowadzający w zagadnienia badań klinicznych i przygotowujący do podjęcia pracy jako m. in. CTA, koordynatora badań klinicznych, administratora badań klinicznych. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat opatrzony Znakiem Jakości MSUES.

-
+

Specs

SKU: 40384 Category: Tag:

Opis

Sylwetka absolwenta

Uczestnik szkolenia posiądzie wiedzę z zakresu:

  • Podstawowych definicji i interesariuszy związanych z badaniami klinicznymi;
  • Rodzaju, organizacji i faz badań klinicznych;
  • Podstaw prawnych związanych z badaniami klinicznymi;

Uczestnik szkolenia zapozna się z dokumentacją badania klinicznego, w tym pozna:

  • Protokół badania klinicznego i broszura badacza;
  • Formularz świadomej zgody;
  • Karta obserwacji klinicznej;
  • Kwestionariusze pacjenta,
  • Zgoda komisji bioetycznej i URPL.

Wśród efektów szkolenia poza wiedzą znajdują się także umiejętności:

  • Analiza podstawowej dokumentacji badaniowej;
  • Korzystanie z podstawowych aktów prawnych związanych z badaniami klinicznymi;