fbpx

Poznaj pracodawców na farmaceutycznym rynku pracy

Sprawdź, gdzie warto pracować!

wniosek refundacyjny
Uncategorized
Wniosek refundacyjny

Wniosek refundacyjny to dokumentacja, jaką składa wnioskodawca (podmiot odpowiedzialny) do Ministerstwa Zdrowia celem ubiegania się o refundację swojego produktu. Taki wniosek powinien zawierać: propozycję ceny

Czytaj dalej »
import docelowy
Uncategorized
Import docelowy

Import docelowy to proces sprowadzania z innego kraju produktu leczniczego lub środku spożywczego specjalnego przeznaczenia, który nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce, a jest

Czytaj dalej »
programy lekowe
Uncategorized
Programy lekowe

Programy lekowe jest to rodzaj świadczenia gwarantowanego. Projekty te wykorzystują leczenie z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są dofinansowywane w ramach jakichkolwiek świadczeń

Czytaj dalej »
refundacja
Uncategorized
Refundacja

Refundacja jest to proces, w wyniku którego całkowity lub częściowy koszt nabycia przez pacjenta produktów, takich jak: leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby

Czytaj dalej »
re-rejestracja leku
Rejestracja leków
Re-rejestracja leku

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydawane jest na 5 lat. Pozwolenie to może zostać przedłużone na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Okres ważności pozwolenia może

Czytaj dalej »
import równoległy
Rejestracja leków
Import równoległy

O zarejestrowanie produktu leczniczego w ramach procedury importu równoległego można ubiegać się w przypadku leków, które mają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zarówno w Polsce,

Czytaj dalej »
procedura rejestracji leku
Rejestracja leków
Procedura rejestracji leku

Wprowadzenie nowego leku na rynek jest procedurą, która może potrwać nawet kilka lat. Procedura rejestracji leku składa się z kliku etapów, wśród których kluczowym jest

Czytaj dalej »
protokół badania klinicznego
Rejestracja leków
Dokumentacja rejestracyjna

Dokumentacja rejestracyjna produktu leczniczego składa się z dwóch rodzajów dokumentów. Zawiera zarówno dokumenty naukowe, potwierdzające jakość, bezpieczeństwo i skuteczność danego leku oraz administracyjne (wniosek rejestracyjny

Czytaj dalej »
europejska agencja ds leków
Rejestracja leków
Europejska Agencja ds Leków

Europejska Agencja ds Leków (European Medicines Agency, EMA) zajmuje się oceną naukową, nadzorem i monitorowaniem bezpieczeństwa produktów leczniczych stosowanych i ludzi i do celów weterynaryjnych

Czytaj dalej »