Wszytskie artykuły

Program lekowy

Program lekowy

Podczas gdy dotychczasowa terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wywołuje zbyt silne działania niepożądane lub stan pacjenta jest zbyt ciężki, zastosowanie znajdują programy lekowe. Dla wielu chorych są one szansą na powrót do zdrowia lub zwiększenia jego komfortu, bez utraty znacznych środków finansowych.

Czym jest program lekowy?

Program lekowy to bezpłatne świadczenie, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obejmuje ono zazwyczaj innowacyjną i kosztowną farmakoterapię, która nie jest finansowana w ramach podstawowych świadczeń gwarantowanych.

Jakie leki obejmują programy lekowe?

W ramach programu lekowego najczęściej dostępne są:

  • leki przeciwnowotworowe,
  • lei przeciwwirusowe stosowane w przewlekłym leczeniu WZW typu B i C,
  • leki stosowane w leczeniu chorób reumatologicznych,
  • leki stosowane w przebiegu chorób rzadkich.

Wykaz wszystkich leków onkologicznych jak i nieonkologicznych, objętych programami lekowymi, dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Opis każdego programu lekowego powinien obejmować następujące informacje:

  • kryteria kwalifikacji oraz wyłączenia pacjenta z leczenia,
  • sposób podawania oraz schemat dawkowania leku,
  • charakterystykę wszelkich badań diagnostycznych, jakie pacjent musi wykonać przed przyjęciem do programu lekowego, a także w trakcie leczenia, w celu kontroli stanu zdrowia.

Kto podejmuje decyzję o przyjęciu do programu lekowego?

Decyzję o przyjęciu pacjenta do leczenia podejmuje lekarz prowadzący, pracujący w placówce posiadającej kontrakt na prowadzenie danego programu lekowego. Ze względu na wysoki koszt leczenia pacjenta w ramach programu, liczba miejsc jest ograniczona. Na przyjęcie poszczególnych chorych, ma wpływ ich pierwotny stan zdrowia oraz spełnienie określonych kryteriów, które są dostosowane do typu terapii. Wykazy placówek prowadzących programy lekowe dostępne są na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

W jaki sposób może być prowadzone leczenie w ramach programu lekowego?

Leczenie w ramach programu lekowego może odbywać się w różnych trybach. Wszystko zależy od rodzaju farmakoterapii i właściwości samego leku (m.in. ryzyka i ciężkości działań niepożądanych). Możemy wyróżnić trzy tryby, w jakich prowadzone są programy lekowe:

  • ambulatoryjny (pacjent stosuje lek w domu),
  • jednodniowy (pacjent zjawia się w szpitalu jedynie w celu zastosowania farmakoterapii),
  • hospitalizacja (chory na stałe przebywa w placówce ochrony zdrowia).

Przeczytaj także, czym jest program zdrowotny i co go odróżnia od lekowego. Możesz to zrobić TUTAJ.

Ta treść jest dla Ciebie interesująca? Podziel się nią w mediach społecznościowych

LinkedIn
Facebook
Twitter